Jou private lewe

“Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet”  (Jak. 1:12).

Jou private lewe het met die diepste van jou wese te make.

“En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het”  (Hebr. 4:13).
Is daar dinge in jou lewe wat jy moet bely en laat staan?

Jou persoonlike lewe

“Hy met sy hele huis was vroom en godvresend en het baie aalmoese aan die volk gegee en was altyddeur in die gebed tot God”  (Hand. 10:2).

Die eerste ‘gemeente’ waar jy leiding neem, is in jou gesin – sodat julle ook as gesin die getuienis kan dra soos dié van Cornelius in die bogenoemde vers.
Is jy besig om in jou gesin die geestelike pas aan te gee?
Is julle gesin ‘n veilige ruimte waar daar vrymoedigheid is om uitdrukking te gee aan uniekheid?

Jou professionele lewe  

“en julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het”  (I Thes. 4:11)

Dit is noodsaaklik dat jy behoorlike werksetiek handhaaf.
Doen jou deel – kom jou verantwoordelikhede stiptelik na.

Wees ‘n goeie voorbeeld van wat dit beteken om hardwerkend te wees. 
Toon deur woord en daad dat jy ALLE mense respekteer.  
Bestuur jou tyd, geld, gawes, en geleenthede met wysheid en goeie oorleg.

Jou publieke lewe

“Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel”  (Kol. 1:10)

Is jou publieke lewe en jou private, persoonlike en professionele lewe in harmonie?
‘n Mens se lewe kan baie vinnig ontspoor wanneer jy in die publiek voorgee wat jy nie in jou private, persoonlike en professionele lewe is nie.
Wanneer jou innerlike lewe uitgesorteer is, dan is die uiterlike vertoon van jou lewe met goeie gevolg.

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip