Begeerte

“Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek in sy tempel”  (Ps. 27:4).

Kan jy met vrymoedigheid getuig dat hierdie EEN DING in jou lewe belangriker as enige iets anders is: JOU VERHOUDING MET GOD?
Watter aanpassings of veranderings is nodig in jou lewe sodat jy jou verhouding met God jou top-prioriteit sal wees?

Besittings

“En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: Een ding kom jy kort – gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; kom dan hier, neem die kruis op en volg My” (Mark. 10:21).

Reflekteer oor die twee gedagtes:
… Enige iets wat belangriker in jou lewe is as jou verhouding met God is ‘n afgod.
… Suinigheid is nie in diens van God se voornemens nie.

Belydenis

“En hy antwoord en sê: Of Hy ‘n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek: dat ek blind was en nou sien”  
(Joh. 9:25).

Wat het die Here vir jou gedoen wat jou lewe ingrypend verander het?
Wat beteken hierdie stelling vir jou: Ons Skrifgefundeerde belewenisse moet ons belydenis word?

Beplanning

Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus”  (Fil. 3:14).

Wat wil jy met jou lewe bereik?  Waarvoor wil jy bekendstaan en onthou word?
Watter opofferings is jy bereid om te maak om dit te bereik (Hand. 20:24)?
Dink hieroor na: Geen mens kan onbeslis en effektief wees nie.  Gaan oor tot aksie.

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip