Jy kan net gee wat jy het

“Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het” (I Tim. 4:8).

Jy lei hulle deur jou voorbeeld.
Jy kan net geestelik gee wat jy het – wat jy dus ontvang vanuit jou binnekamer-verhouding met God.
Neem jy die inisiatief om geloofsvorming in julle gesin stimuleer – vanuit jou verhouding met God?

Neem jou gesin saam met jou

“Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid” (Kol. 3:12).

Ons hoor weer wat Josua sê: “Ek en my huis, ons sal die Here dien.”
Jy moet jou gesin saam met jou op die geestelike reis neem.
Is jy konsekwent in jou handhawing van beginsels, en tegelyk ook wys in die toepassing daarvan sodat die individualiteit van jou gesinslewe in ag geneem word?

Julle moet ‘n geestelike plan hê

“Maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie” (I Kor. 9:27)

Geen mens kan onbeslis en effektief wees nie.  In ‘n besige wêreld met opsies, moet prioriteite vasgelê word.
Wat is jou gesin se geestelike plan?  Wat skeduleer julle vir wanneer ten opsigte van geloofsvorming in julle gesin?
DOEN DIT!

Nalatenskap

“Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing” ([Fil. 2:12).

Josua was 110 jaar oud en in die laaste dae van sy lewe toe hy gesê het dat hy en sy huis die Here sal dien.  Die realiteit is dus dat hy nie sou kon sien of dit gebeur het nie, en tóg het hy geweet dat hulle sou volhard om die Here te dien.
Watter GEESTELIKE nalatenskap is jy besig om vir jou gesin te bewerkstellig met die oog op die toekoms – selfs lank nadat jy nie meer daar sal wees nie?

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip