Manewales

“Elke skrandere handel met kennis, maar die dwaas strooi sotheid rond”  (Spr.13:16).

Jy moet die dinge van ‘n kind laat staan.
Volwassenheid dra vrug in terme van ‘n verskeidenheid van dinge: jou geestelike lewe, gesindheid, gedrag, geldsake, ensovoorts.
“Act your age” laat ons ook op ‘n nuwe manier na onsself kyk.
Die vraag is: Besef jy die erns van die lewe, en is dit sigbaar in jou ganse optrede?

Man-alleen

“‘n Man met baie vriende word geruïneer, maar daar is ‘n vriend wat sterker aanhang as ‘n broer”  
(Spr. 18:24).

Vriende kan ‘n drukgroep word – en daarom moet jy jou vriendekring ondersoek.
Dit is gewis die waarheid dat dit beter is om alleen te wees, as om in verkeerde geselskap te wees.
Is jy bereid om selfs man-alleen te bly staan vir Skrifgefundeerde waardes?
Die vraag is: Kan jy grense trek, en dit handhaaf?

Mandaat

“Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk”  
(I Kor. 16:13).

Om ‘n mandaat te hê, beteken om volmag tot ‘n bepaalde handeling te hê.
Hierdie mandaat gee ons GEENSINS die reg om oor ander te heers nie.
Hierdie mandaat het ten diepste te make met die manifes (beleid) van diensknegskap.
Die vraag is: Leef jy I Kor. 16:13 daadkragtig uit?

Mannekrag

“Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening”  
(I Kor. 1:10).

‘n Mannekrag waarmee rekening gehou word, is ‘n mannekrag met ‘n likeminded faith.
Wanneer ons saam staan en saamwerk kan ons tot eer van God ‘n verskil in ons gesinne, gemeentes en gemeenskappe maak.

Die vraag is: Watter eerbare inisiatiewe/sake ondersteun jy sodat die saak bevoordeel kan word?

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip