“Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie”  (I Kor. 15:58).

Standvastig

As jy vir niks staan nie, loop jy die gevaar om vir enige iets te val.  Jy moet weet in Wie jy glo, wat jy glo, en ook wat jy oor jouself van oortuig is.
Wat is die beginsels waarvolgens jy jou lewe inrig?  Kan jy hierdie beginsels met die Woord van die Here belyn?
Geen mens kan onbeslis en effektief wees nie.  Wat wil jy in hierdie lewe bereik?

Onbeweeglik

Jy moet bereid wees om nee te sê vir dinge wat jou kan verhoed om God te behaag,  of jou verhinder om jou skeppingsdoel uit te leef.
Wat leer jy van jouself na aanleiding van die volgende stelling: Moet nooit langtermyn doelwitte of beginsels afskryf vir korttermyn genot nie?  
Staan jy VAS op Skrifgefundeerde beginsels en voor-God-waardige doelwitte?  

Oorvloedig in goeie werke

‘n Triomfantlike lewe is die resultaat van volgehoue en doelgerigte dade, dit dui op goeie en gesonde gewoontes.  Watter gewoontes help jou vorentoe beweeg, en watter gewoontes hou jou terug?  
Wat is jou plan van aksie ten opsigte van slegte gewoontes?  
Watter mylpale het jy al bereik omdat jy volhard in goeie werke?  

Resultate gewaarborg

Daar is min dinge wat ‘n man so kan inspireer en motiveer as juis die vaste oortuiging dat resultate gewaarborg word.

Watter inspirasie put jy uit Paulus se getuienis:   

7  Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.
8  Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het” (II Tim. 4:7-8).

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip