Waardering

3  Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink
4  en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap –“  (Fil. 1:3-4).

Die probleem: Ons is te geneig om alles en almal as vanselfsprekend te aanvaar.
Jy moet jou waardering uitspreek.  Sê iets!!
Wanneer jy waardering teenoor mense uitspreek, is jy besig om hulle waarde (feeling of worth) te versterk.

Wanneer laas het jy jou waardering teenoor bepaalde mense uitgespreek? Begin by jou huismense.

Aanmoediging

en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor”  (Hebr. 10:24).

Die probleem: Ons voel bedreig deur ander se vooruitgang.
Moedig mense aan om die “beste” te word wat hulle kan wees.
Wanneer jy aanmoedigend optree, en mense bou met jou woorde – sal jy opmerk dat jou verhoudings met mense versterk; en dat mense graag in jou geselskap wil wees.
Leer om mense te vier en nie bloot net te verdra nie.

Gendade-woorde

Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor”  (Ef. 4:29).

Die probleem: Jy dink jy is beter as ander en jy het altyd die regte antwoord.
Leer om te luister sodat jy met mense kan connect en nie om hulle te fix nie.
Genade maak die speelveld gelyk – daarom moet jy oplet na jou woorde.
Met genade-woorde kan jy verhoudings bou en opbou.

Waarheid in liefde

maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus”  (Ef. 4:15).

Die probleem: Die houding/ingesteldheid: Jy is eerlik, en jy sê ‘n ding soos dit is.
Moet nie met woorde op mense afstorm nie.

Om eerlik te wees beteken geensins jy moet ‘n buffel wees nie.
Jy moet die vaardigheid aanleer om die waarheid in liefde te praat; om iemand dus met die gees van sagmoedigheid reg te help (Gal. 6:1).

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip