Vlug

“As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig” (I Joh. 1:9).

Om van iets te vlug, beteken dat dit nie verwelkom sal word nie  …  dat dit nie sal entertain nie  —  al is dit hoe aanloklik.
Wees eerlik met jouself: Waarvan oortuig die Heilige Gees jou ten opsigte van dinge wat jy moet laat staan?

Volg

“ … jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid” (I Tim. 6:11).

Daar is nie net dinge wat jy moet aflê nie, daar is dinge wat jy ook moet opneem.
Daar is ook dinge wat hy/sy ernstig moet najaag  …  wat ernstig gevolg moet word.
Watter navolgingswaardige waardes wil jy in jou lewe opneem?

Veg

“Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug” (Efe 6:12).

Die lig en duisternis teenoor mekaar opgestel is as aanstormende magte.
In hierdie geestelike geveg moet jy beslis, manmoedig en standvastig wees!
Weet waarvoor jy staan, en STAAN daarvoor in liefde en lankmoedigheid.

Fokus

“As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.  Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.” (Kol. 3:1-2).

Stel eerstens en primêr jou fokus daarop in om God bo alles en almal te behaag (Kol. 1:9-10).
Genoegdoening ten opsigte van die lewe word deur jou fokus vooraf gegaan (Fil. 3:14).

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip