Die oordenking is op facebook beskikbaar by:
https://www.facebook.com/106911957676325/videos/168486131155216

Waak

“Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.”
[I Kor. 16:13]

Wat beteken dit om te waak?
Wat is die dinge waaroor jy moet waak? Watter planne en strategieë het jy in plek om jou paraatheid te bevorder.
Watter belangrike les leer jy uit I Pet. 5:7-9 ten opsigte van waaksaamheid?

Staan in die geloof

“Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.”
[I Kor. 16:13]

Om te staan in die geloof beteken dat jy nie sal toelaat dat omstandighede jou in God se vermoë sal laat twyfel nie.
Is jy besig om deur middel van geloof geborgenheid en hoop te bewerkstellig in jou eie lewe en in jou gesin?
Watter lesse leer jy uit Gal. 1:10?

Wees manlik

“Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.”
[I Kor. 16:13]

Wat is jou definisie van manlikheid?
Volwasse manne hanteer die lewe anders, daarom het manlikheid te make met volwasse insig in sake.
Hoe verstaan jy manlikheid in terme van I Kor. 14:20?

Wees sterk

“Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.”
[I Kor. 16:13]

Volgens I Kor 16:13, wat is die faktore wat hierdie sterk-wees in ‘n persoon ontwikkel?
Wat het getrouheid en sterk-wees met mekaar in gemeen (II Tim. 1:12; 4:7)?

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip