Wat is waardes

Waardes is die weegskaal wat jy gebruik om die opsies tussen reg en verkeerd op te weeg.
Die waardes wat jy handhaaf is jou integrale en innerlike default setting.
Dit is van kardinale belang dat kinders van God lig en sout (Matt. 5:13-16) sal wees; dat ons ‘n aangename geur van Christus (II Kor. 2:15) en duidelik ‘n brief van Christus (II Kor. 3:3) sal wees.

Identifiseer waardes

Wat is vir jou belangrik?  Wat maak jou opgewonde?  Wat maak jou kwaad?  Wat stel jou teleur?  Wat is die goed wat jy vermy?  Jy kan jouself ook vra: “Wat sal die impak/gevolg wees indien ek nie hierdie waarde gaan vaslê nie?”
Kinders van God is deelgenote van die goddelike natuur (II Pet. 1:4), en ons gedagtes, gesindheid, gesprekke, gedrag en gewoontes moet daarvan getuig.

Leef jou waardes

Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie”  (I Kor. 15:58).

Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk”  (I Kor. 16:13).

Wees bereid om die prys van toewyding te betaal – die dividende daarvan is onskatbaar.

Behaag God

Die hoofsaak en slotsom van die lewe is dit: Om te leef om God te behaag.

Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik”  (Matt. 5:16).

Indien jy reken dat God ‘n demper op die lewe plaas, het ek vrymoedigheid om vir jou te sê dat dit wat jy van voorneme was om te doen in elk geval verdag is; of waarskynlik verkeerd is.

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip