Lig vs. Duisternis

Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;” (Gal 5:16).

Is dit wat jy oorweeg om te doen iets wat ‘n destruktiewe en negatiewe gewoonte kan word wat jou kan vernietig?
Onthou:  Die mens vorm eers gewoontes, en dan vorm sy gewoontes hom.  
Besluit om in die lig te wandel (Ef. 5:8).

Vryheid vs. Bitterheid

“15  en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie”  (Hebr 12:14, 15).  

Vergifnis is ‘n lewenswyse.  Om te vergewe is om vry te wees.  
You cannot get ahead when you’re trying to get even.
Besluit om in vergifnis te wandel (Ef. 4:32).

Getrouheid vs. Gewildheid

Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ‘n dienskneg van Christus wees nie”  (Gal. 1:10).  

Dit is beter om alleen te wees as om in verkeerde geselskap te wees.  
So baie mense gee hul vrede weg om terwille van in-wees  —  en in die proses doen hulle skade aan hulle verhouding met God.  
Besluit om die Here bo alles te behaag (Kol. 1:10).

Aanmoediging vs. Jaloesie

Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie”  (Gal 5:15).

Volwasse mense kan die deurbrake en vordering van ander mense saam met hulle vier en hulle aanmoedig om te volhard.  
Jaloesie vind egter uitdrukking in bitsigheid, sarkasme en swartsmeerdery.  
Besluit om ander aan te moedig (Hebr. 10:24).

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip