Om God lief te hê

“en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod”  (Mark. 12:30).

“As julle My liefhet, bewaar my gebooie”  (Joh. 14:15 (sien ook :21, 23-24))

Wat beteken dit vir jou persoonlik om die Here lief te hê met jou HELE hart, siel, verstand en krag?
Wat het liefde, gehoorsaamheid en commitment met mekaar te make?
Wat leer jy van jou liefde vir God in die konteks van commitment?

Maak ‘n paar somme

28  Want wie van julle wat ‘n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie?
31  Of watter koning wat optrek om teen ‘n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslaag of hy in staat is om met tien duisend die een te ontmoet wat met twintig duisend teen hom kom nie?”  (Luk. 14:28, 31).

Die ewige troos van saligheid vrywaar ons nie van die realiteit van stofstrate nie.
Om die kosteberekening te doen is nie om jou te ontmoedig nie, maar om jou innerlike mens te versterk en jou des te meer aan te moedig om committed te bly.
Wat leer ons by Jesus ten opsigte van kosteberekening wanneer ons lees: “… Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied!” (Luk. 22:42)?  

Om jou kruis te dra

“En elkeen wat sy kruis nie dra en agter My aan kom nie, kan my dissipel nie wees nie”  (Luk 14:27).

Om jou kruis te dra is die tentoonstelling van jou oorgawe daaraan om selfs bereid te wees om ‘n publieke spektakel te word na aanleiding van gehoorsaamheid aan God se voorneme – vra vir Jesus!
Ons het Jesus nodig om soos Jesus te word.
Die dissipelskap reis in Jesus se voetstappe is ‘n reis van toenemende minder-word.
Wat is jou kruis?  En, is jy besig om jou kruis te dra?

Offervaardigheid

“So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, my dissipel wees nie”  (Luk 14:33).

Vriende, is ons bereid om die Here offervaardig lief te hê en te dien, want dit is wat dit beteken om aan die Here committed te wees.
Die offervaardigheid wat met commitment gepaard gaan, is om te sê dat niks in die pad sal staan nie en dat niks te veel gevra is nie. 
Die boodskap is duidelik: My allerbeste vir sy Allerhoogste (Oswald Chambers)

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip