Geduld teenoor ongeduld

“Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing”  (Gal. 5:22).

Hoe word geduld gevorm in jou lewe deurdat jy die Heilige Gees toelaat om die vrug van die Gees in jou lewe tot stand te bring?
Wat leer jy ten opsigte van geduld na aanleiding van die belofte van die koms van die Messias en die vervulling van hierdie belofte?

“daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek lê in Sion ‘n grondsteen, ‘n beproefde steen, ‘n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is; hy wat glo, sal nie haastig wees nie”  (Jes. 28:16).

Die vraag is of jy kan wag?

Moontlik teenoor onmoontlik

“Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie”  (Job. 42:2).

Luister: God kan die onmoontlike doen.  Hy spesialiseer daarin.
Moet jou nie blindstaar teen die uitdagings nie.  Vandag is die môre waarop jy gister gehoop het.
Miskien is dit juis die probleem: dat jy te veel verlang na hoe dinge was.
Die vraag is of jy die potensiaal van geleenthede kan identifiseer?

Dankbaarheid teenoor ondankbaarheid

“Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is”  (Fil. 4:11).

Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n groot wins”  (I Tim. 6:6).

Vergenoegdheid en die dankbaarheid wat daaruit spruit is nie iets wat van self deel van ‘n mense se lewensuitkyk word nie.  Jy moet dit aanleer.
Daarom moet jy jou seëninge tel en jouself dissiplineer om dankbaar te wees.
Die vraag is of jy vergenoeg is?

Vriendelikheid teenoor onvriendelikheid

Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby”  (Fil. 4:5).

Daar is min dinge wat ‘n mens so toeganklik kan maak as juis vriendelikheid.
Vriendelikheid word beleef in bedagsaamheid teenoor mekaar.
Vriendelikheid word verstaan as gewoon-menslikheid, gemaklikheid en billikheid.
Die vraag is of jy ‘n toeganklike mens is?

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip