Voorbeeld van wat en wie

“Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is”  (I Kor. 11:1).

Hier is die kruks van die saak: Ons moet voorbeelde wees van wat dit beteken om nabootsers van Christus te wees.
Die voorbeeld wat ons stel moet spruit uit; en totaal gegrondves wees in, ons navolging/nabootsing van Christus.
Indien iemand in jou voorbeeld volg, waar sal hulle uitkom?

Voorbeeld in alles

“Betoon jou in alles ‘n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid”  (Tit. 2:7).

In alle fasette en omstandighede van die lewe moet ons voorbeeld ten spyte van die eise van wisselende omstandighede sprekend wees van goeie werke, onvervalstheid in die leer, waardigheid, en opregtheid.
Dra jou gedagtes, gevoelens, gesprekke, gedrag, en die gewilligheid om genade te betoon die getuienis dat jy Jesus navolg?
Is jy dieselfde mens by die huis, werk, en kerk?

Voorbeeld ten spyte van lyding

“Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg”  (I Pet. 2:21).

Hierdie woorde stel dit duidelik dat ons getroue navolging van Christus op een of ander stadium en op een of ander manier leiding tot gevolg kan hê, want: “Hiertoe is julle geroep …”
Moet nie toelaat druk en verdrukking jou voorbeeld beklad nie.  Wees ‘n waardige martelaar.

Hoe handhaaf jy jouself wanneer jou lewe ontspoor?

Die perfekte voorbeeld

Want Ek het julle ‘n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te doen”  (Joh. 13:15).

Jesus het die perfekte voorbeeld gegee van wat dit beteken om ‘n dienskneg te wees (Matt. 20:28).
Laat ons daagliks daarna strewe en dit tasbaar demonstreer sonder om ‘n hoo-ha daarvan te maak: wees ‘n voorbeeld van diensknegskap ongeag jou sosiale status en teenoor alle mense ongeag hulle sosiale status.
“If serving is beneath you, leadership is beyond you.”

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip