Elkeen het ‘n storie om te vertel.  God integreer ook die stories van ons lewe in ons storielyn.  Laat ons daarop bedag wees om na mekaar se stories te luister – dit sal ons harte vir mekaar verruim, en ons kan bymekaar leer.

Deur Philip de Jager

Preek 1  Wanneer jou storie met die “reëls” bots
Miskien is dit ook jou storie: Die Here het vir jou iets wonderlik en groot gedoen.  En in plaas daarvan dat mense saam met jou juig, wil hulle jou mond snoer met mensgemaakte reëls …

Preek 2 Die storie het die tonge los
Hier is die storie: Jesus het gekom om te soek en te red die wat verlore is.  Jesus wil hê dat ons moet leer, dat ons ‘n deeglike begrip daarvan sal vorm, om nie mense af te skryf nie, om nie mense sogenaamd  “hel toe stuur”  op grond van jou/ons terme nie.  Ons godsdienstige ywer is betekenisloos wanneer ons nie …

Preek 3  ‘n Etenstafel storie wat ontrafel
Jou storie skrik Jesus nie af nie.  Hy steur Hom nie daaraan dat sommiges jou ‘n sekere “soort” nie.  Jesus merk jou nederigheid en berou op …

Preek 4  Jesus wil jou ook emosioneel genees
Dit wonder van die werk wat Jesus doen, is dat Hy dit tot die volle konsekwensies daarvan uitvoer – dit is ook deel van jou storie …

Jy is welkom om my te kontak by admin@leefdiewoord.co.za