Vertrou die Here

“Wie ag gee op die Woord, sal die goeie vind; en hy wat op die HERE vertrou, is gelukkig”  (Spr. 16:20)  

Dit is goed dat jy verantwoordelikheid neem vir jou lewe en omstandighede, maar vriend, wanneer hierdie verantwoordelikheid-neem jou lewensvreugde dreineer, dan dra jy dit verkeerd.
Is daar dinge in jou lewe waaraan jy swaar dra?  Wil jy dit nie aan die Here oorgee en volkome op Hom vertrou nie?  Gelukkig is die man wat die Here vertrou.

Geluk en goeters

19  Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie; 
20  maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; 
21  want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees”  (Matt. 6:19-21).  

Ons is te geneig om te glo dat daar ‘n direkte verband is tussen lewensgeluk en lewensomstandighede.  
Die een is gewis nie van die ander een afhanklik nie.  
Waarop is jou hart gerig?  Moet nie jou eie geluk in gedrang bring deur verkeerde motiewe nie.

Vergenoegdheid  

“Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is”  (Fil 4:11).

Om vergenoeg te wees is ‘n intensionele en aangeleerde ingesteldheid.
‘n Gelukkige mens is ‘n mens wat in die eenvoud van die lewe genoegdoening vind.
Wanneer laas het jy ‘n dankgebed gebid of ‘n dankie-nota vir iemand gegee?  Dit sal jou gelukkig maak om dit te doen.

Besluit om gelukkig te wees

“Wie ag gee op die Woord, sal die goeie vind; en hy wat op die HERE vertrou, is gelukkig”  (Spr. 16:20).

Jy moet besluit of jy die Here gaan vertrou.
En indien jy hierdie besluit neem sal daar ‘n groot stuk vrede in jou gemoed kom lê, en dan sal jy gelukkig wees.
Is jy bereid om hierdie besluit te neem en tot die daad toe oor te gaan om die Here te vertrou?

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip