Dinge het vir altyd verander.  Jy kan kies hoe jy daarmee wil deel.  Die wêreld beweeg aan … dit is die konteks waarin jy jouself bevind – en ook die gemeente.

Deur Philip de Jager

Preek 1  Wat regtig saak maak
Wat maak regtig saak?  Waardes maak saak – daarom maak onselfsugtigheid saak.  Daarom begin ons met ‘n persoonlike gesprek en uitdaging om te REset, REframe, REfocus en te REs
tart.  God wil jou gebruik om voortdurend ‘n verskil te maak.  Moet nie gemaklik raak nie, kry momentum.  Preeknotas

Preek 2  Wat ons in gemeente het
Ons leer in Hand. 1:8, 2:1-3 en Hand. 2:42-47 dat die vroeë Christelike kerk aan bepaalde dinge gekenmerk was: hulle was kragtige getuies, en hulle het van dag tot dag eendragtig volhard om bepaalde dinge te doen.  Wanneer ons REset, REframe, REfocus en REstart ten opsigte van die gemeente, moet ons juis hierdie dinge voor oë kry. Preeknotas

Preek 3  Eendag, lank, lank gelede was daar
Sprokies begin met die woorde: “Eendag, lank, lank gelde was daar …”  Wanneer ons aan die gemeente dink wil ek ook sê: Eendag, lank, lank gelede was daar – EN IS DAAR STEEDS DIE GEMEENTE.”  Die gemeente, dus die liggaam van Jesus Christus waarvan Hy die hoof is, bestaan steeds … Preeknotas

Jy is welkom om my te kontak by admin@leefdiewoord.co.za