Wat maak regtig saak?  Waardes maak saak – en daarom maak onselfsugtigheid saak.  Daarom begin ons met ‘n persoonlike gesprek en uitdaging om te REset, REframe, REfocus en te REstart.  God wil jou gebruik om voortdurend ‘n verskil te maak.  Moet nie gemaklik raak nie, kry momentum.