My broer se wagter

“Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n”  (Fil. 2:4).

Om na mekaar se belange om te sien, is meer as net ‘n goeie intensie.
Dra ons werklik mekaar se belange op die hart, of het ons die gesindheid wat Kain teenoor sy broer Abel gehad het: “Is ek my broer se wagter?” (Gen. 4:9).
Ons moet ophou om mekaar te dreig met die idee dat ons vir mekaar omgee, en dit daadwerklik doen.

Opregte belang

“Want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie”  (Fil. 2:20).

Om mekaar se belange op die hart te dra is ‘n saak van gesindheid.
Om opreg iemand se belange te behartig is om nie halfhartig by mekaar betrokke moet wees nie, en geen bymotiewe te hê nie.

Soos Christus

“want hulle soek almal hul eie belange, nie dié van Christus Jesus nie” (Fil. 2:21).

Die vraag wat elkeen van ons eerlik moet antwoord is of ons belange in lyn met Christus se belange is?
Wanneer ons in dieselfde gesindheid van Christus na mekaar se belange omsien is daar geen ruimte vir selfsug nie.

Begin by dink

“Ek het my grootliks verbly in die Here dat julle nou eindelik weer opgeleef het om aan my belange te dink; waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie”  (Fil. 4:10).

Soms is ons so vasgevang in ons eie klein wêreld dat ons nie meer aan mekaar dink nie, en derhalwe nie geleenthede kan identifiseer om vir mekaar om te gee nie.
Ons moet aan mekaar gedagtig wees: Dit sal ons herinner daaraan dat ons vir mekaar goed moet wees.
Miskien dink ons nie genoeg aan mekaar nie, want ons bid nie vir mekaar nie …

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip