Ontnugtering

Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo”  (Joh. 1:12).

Iewers in jou lewe moet daar ‘n ontmoeting met God wees wat ‘n diep ontnugtering van jou totale verlorenheid sonder Jesus ontketen.
Die realiteit van die lewe is dat ons nie sonder God kan leef nie.
Het jy Jesus Christus al as jou persoonlike Saligmaker en Verlosser aangeneem, want Hy is die weg en die waarheid en die lewe (Joh. 14:6).

Ontwikkeling

“Omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus”  (Fil. 1:6).

Jy moet daarna strewe om daagliks ‘n ontmoeting-ervaring; konferensie, met God te hê.
Dit sal juis die gevolg wees van ‘n geestelike lewe wat gekenmerk word aan dissiplines soos Bybellees en Woordstudie, gebed, gemeenskap met die heiliges, om ‘n waardige getuie van ons Here Jesus te wees, ensovoorts.
Ja, oefen jou in heilige lewenswandel (I Tim. 4:7)

Ontdekking

3  Laat jou werke aan die HERE oor, dan sal jou planne uitgevoer word. 
4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil”  (Spr. 16:3-4).  

Die volgende ontmoeting waaraan ons aandag skenk, is die ontmoeting waar jy jouself raakloop.
Besef jy dat God jou wonderlik-uniek gemaak het.
Wanneer jy ‘n opname maak van die gawes, vermoëns, en talente wat die Here aan jou toevertrou het, en jy gee ag op die ervaring en vaardighede wat jy het; ja, en ook duidelikheid kry oor die doelwitte wat jy jouself voorneem – dan is jy besig met die ontdekking van wie God jou gemaak het om te wees.

Ontplooiing

12  Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing; 
13  want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae”  (Fil. 2:12-13).

‘n Belangrike ontmoeting in jou lewe is om kennis te maak met die mense en wêreld buite die gerief, gemak en geborgenheid van jou persoonlike grense.
Jy moet na buite toe uitreik.
Die waardige en waaragtige ontplooiing van jouself is nooit egosentries nie, want dit is GOD wat in jou werk, met jou werk, en deur jou werk.

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip