Die hemel, is dit regtig?  Is dit waarlik ‘n ewige werklikheid?  En indien die hemel bestaan, waar is dit?  Ons neem ‘n kursoriese oorsig en skenk aandag aan enkele teksverwysings wat oor die hemel gemaak word, en kom tot die slotsom op sterkte van die Skrifgesag van die Bybel en verklarings wat Jesus self gemaak het: DIE HEMEL BESTAAN WERKLIK!  Die hemel is nie een of ander ontvlugting of utopie (droombeeld) wat kranksinniges uitdink omdat hulle die realiteit van die lewe of die dood ontken nie.  Die hemel is nie wasige ideologie nie.  Dit is Bybelse teologie.  Die hemel is ‘n werklikheid, ons glo dit!