Die hemel is nie een of ander ontvlugting of die hel een of ander dreigement nie.  

Deur Philip de Jager

Tydens hierdie preekreeks skenk ons aandag aan Skrifgefundeerde verklarings ten opsigte van die hemel en die hel.  Ons moet kennis neem van hierdie realiteite; van hierdie waarhede.  Ons kan nie oor die ewigheid gesels sonder om hierdie onderwerp ter sake te maak nie.

Preek 1: Die hemel is!
Die hemel, is dit regtig?  Is dit waarlik ‘n ewige werklikheid?  En indien die hemel bestaan, waar is dit?  Ons neem ‘n kursoriese oorsig en skenk aandag aan enkele teksverwysings wat oor die hemel gemaak word, en kom tot die slotsom op sterkte van die Skrifgesag van die Bybel en verklarings wat Jesus self gemaak het: DIE HEMEL BESTAAN WERKLIK!

Jy is welkom om my te kontak by admin@leefdiewoord.co.za