Die hemel is nie een of ander ontvlugting of die hel een of ander dreigement nie.  

Deur Philip de Jager

Tydens hierdie preekreeks skenk ons aandag aan Skrifgefundeerde verklarings ten opsigte van die hemel en die hel.  Ons moet kennis neem van hierdie realiteite; van hierdie waarhede.  Ons kan nie oor die ewigheid gesels sonder om hierdie onderwerp ter sake te maak nie.

Preek 1: Die hemel is!
Die hemel, is dit regtig?  Is dit waarlik ‘n ewige werklikheid?  En indien die hemel bestaan, waar is dit?  Ons neem ‘n kursoriese oorsig en skenk aandag aan enkele teksverwysings wat oor die hemel gemaak word, en kom tot die slotsom op sterkte van die Skrifgesag van die Bybel en verklarings wat Jesus self gemaak het: DIE HEMEL BESTAAN WERKLIK!

Preek 2: Die eerste, tweede en derde hemel.
Wanneer ons van die hemel praat, onderskei ons die eerste, tweede en derde hemel.  Ons lees pertinent in die Bybel van die derde hemel, wat dus per implikasie aandui dat daar ‘n tweede en ‘n eerste hemel is.

Ons sien die eerste hemel.  Ons word toegelaat om verstommende ontdekkings van die buitenste ruimte te maak, die tweede hemel.  Deur die Bybel trek God self die sluier skrefie-klein weg sodat ons in die derde hemel kan in sien – en dit wat ons sien laat ons reeds na ons asems snak.

Preek 3: Die Paradys van God
Wat ‘n wonderlike vreugde en onuitspreeklike groot troos om oor kinders van God se ewige hemelse tuiste te gesels.  Die Paradys is TANS ‘n bewaarplek vir die afgestorwe salige heiliges (Luk. 16:19-31).  Dit is nie die finale staat waarin kinders van God hulle vir die ewige heerlikheid sal bevind nie – daarvan spreek die verheerlikte liggame waarmee ons nóg oorklee moet word.

Jy is welkom om my te kontak by admin@leefdiewoord.co.za