Ek mis dit ook

Ek is dankbaar dat daar YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Zoom, Skype, en nog ‘n klomp ander sosiale toepassings is wat dit moontlik maak om nogtans met mekaar kontak te kan maak.

Deur Philip de Jager

Ek mis dit ook!! … die onderlinge byeenkoms waar ons sorgvry en kommervry saam kon kuier en ons ALMAL saam met mekaar die Here kon aanbid in ons onderskeie huise van aanbidding en plekke van samekoms. Waar maskers, sosiale distansiëring en sanitêre middels geensins ter sprake was nie. Waar gebiedende maatreëls nie ingestel word om te verhinder dat die vreesaanjaende woorde “super spreader” soos ‘n doemprofesie oor ons gemoed val nie. Sonder grendeltyd wat meer kan doen as om net te verhinder dat ons nie bymekaar uit te kom nie, want indien ons dit nie doelbewus keer nie word ons psige gevangene neem en taan ons geloof.

MAAR, vriende, ek IS DANKBAAR! Ek is dankbaar dat daar YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Zoom, Skype, en nog ‘n klomp ander sosiale toepassings is wat dit moontlik maak om nogtans met mekaar kontak te kan maak. Verbeel jou hierdie tyd sonder toegang tot hierdie netwerke en toepassings?? Nogtans voel ‘n mens om te sê dit is tweede beste. Miskien … is dit verkeerde gesindheid, want as ons die beste maak van dit wat ons tot ons beskikking het, dan kan ons dit nie as tweede beste beskou nie – wat per implikasie daarop dui dat ons nie ons beste gee nie.

Ek haal my hoed af vir diegene wat onverpoosd aanhou om inhoud skep, uit te reik met woorde wat hoop bring, en wat met deernis bemoedig. Wat bedagsaam is om nie gemoedere te bewolk met opinies nie. En ek wonder, wat sal dié woorde van Jesus in hierdie tye vir ons meebring: “… Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel …” (Matt. 25:21).