Elkeen wat die Naam van die Here aanroep sal gered word (Hand. 2:21)

Deur Philip de Jager

Wat is vir jou mooi, regtig baie mooi?  Natuurlik sal ons antwoorde van mekaar verskil, want ons voorkeure en afkeure verskil van mekaar.  Ons persepsies van skoonheid verskil van mekaar, en daarom sal ons nie noodwendig ooreenstem ten opsigte van wat vir ons mooi is nie.  Laat ons vir mekaar ten opsigte hiervan ruimte en respek hê.  Daar is egter vir my iets wat ek vandag wil beskryf as die mooiste mooi; en ek is daarvan oortuig dat ons hieroor sal saamstem.  Die mooiste mooi is wanneer iemand besluit om Jesus Christus die Here van sy lewe te maak.  Wanneer iemand daardie kosbare woorde in Joh. 1:12 deur die geloof persoonlik maak: “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;” (Joh. 1:12).  Ja, waarlik: “En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word” (Hand. 2:21).  Hierdie mooiste mooi is wanneer iemand sy persoonlike getuienis skryf in die woorde van II Kor. 5:17: “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.”  Miskien wil jy weet of ‘n mens regtig van hierdie mooiste mooi vir seker kan wees, dan wil ek jou vandag bemoedig deur vir jou die versekering te gee dat die Goeie Woord van die Here ons juis leer dat ons hiervan oortuig kan wees: “Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God” (I Joh. 5:13). Ja, vriende, die mooiste mooi is die wedergeboorte (Joh. 3:1-21).

11 + 3 =

Vorige Oordenkings

Jesus maak nie ‘n skouspel van outoriteit nie

Jesus maak nie ‘n skouspel van outoriteit nie

Jesus was indrukwekkend sonder om te probeer grootdoenerig weesDeur Philip de JagerJesus het nie 'n skouspel van sy outoriteit gemaak nie, nogtans is dit altyd indrukwekkend om Hom in aksie te sien namate Hy wonderwerke verrig het deur siekes te genees, brode en...

Ten spyte van jou eie seer

Ten spyte van jou eie seer

Dit is vanuit onselfsugtigheid en jou verhouding met Hom dat jy op die water sal loop.Deur Philip de JagerOns lees in Matt. 14:14 dat Jesus innig jammer gevoel het vir die skare wat Hom gevolg het en hulle siekes na Hom gebring het.  Die konteks waarin ons hierdie...

Elke nuwe dag

Elke nuwe dag

In die môre Here sal U my stem hoor ...Deur Philip de JagerMet die breek van elke nuwe dag word onherroeplik verklaar dat God tyd in sy hand vashou.  Dit opsigself bevestig die majestueuse grootheid van die God van ons belydenis.  En daarom wil ons hierdie dag ook met...

Die regte perspektief

Die regte perspektief

“Can any of you live a bit longer by worrying about it?" (Matt. 6:27)Deur Philip de JagerEk moet die regte perspektief op sake en die lewe kry en behou (Matt. 6:22).  Die perspektief en verwysingsraamwerk wat ek gebruik het ’n invloed op wat ek sien en hoe ek dit wat...

Volmaakte barmhartigheid

Volmaakte barmhartigheid

“Wees dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is” (Matt. 5:48).Deur Philip de JagerDie konteks van hierdie teksvers onthul vir my ’n belangrike waarheid: Die volmaakte voorbeeld van my Hemelse Vader waarna in die konteks (Matt. 5:43-48) verwys word is dat...