Jesus was indrukwekkend sonder om te probeer grootdoenerig wees

Deur Philip de Jager

Jesus het nie ‘n skouspel van sy outoriteit gemaak nie, nogtans is dit altyd indrukwekkend om Hom in aksie te sien namate Hy wonderwerke verrig het deur siekes te genees, brode en vissies te vermeerder, en dooies uit die dood op te wek.  Sonder om ‘n groot fanfare daarvan te maak het Jesus die gewoon alledaagse uitdagings en beproewings van die normale verloop van die lewe op ‘n buitengewone manier aangespreek.  Dit het betrokke individue en dikwels ook die skare op die hoogtes van verrukking en bewondering weggevoer.  Natuurlik was daar ook diegene wat geensins met die heerlikheid van Jesus beïndruk was nie en as gevolg van hulle eie onderduimsheid en skuldgevoel alles in hulle vermoë probeer het om Jesus te diskrediteer.  Desondanks hulle aanvalle teen Hom het Jesus sy missie-na-die-kruis voortgesit in die publieke onthulling van sy majestueuse en hemelse grootheid.  Dít het Jesus gedoen in die vergestalting van die idiomatiese uitdrukking om met sy voete op die grond te leef.  Jesus was nie grootpraterig of eersugtig nie.  Sonder om in die openbaar te probeer grootdoenerig wees het Jesus groot dade verrig.  Nee, vriende, ek is nie besig om Jesus te degradeer nie.  Inteendeel – ek wil juis die onweerlegbare bewys van sy verbysterende nederigheid beklemtoon.  Jesus is die perfekte voorbeeld van hoe om outoriteit grasieus te dra.  Jesus het die kuns bemeester om sy profetiese roepstem in die samelewing in die perfekte ewewig van genade en waarheid te hou.  Ons kan hierdie les by Jesus leer: Die integriteit van outoriteit word nie net vasgelê in die uitoefening daarvan nie, maar in die beheer daarvan.

8 + 8 =

Vorige Oordenkings

Ten spyte van jou eie seer

Ten spyte van jou eie seer

Dit is vanuit onselfsugtigheid en jou verhouding met Hom dat jy op die water sal loop.Deur Philip de JagerOns lees in Matt. 14:14 dat Jesus innig jammer gevoel het vir die skare wat Hom gevolg het en hulle siekes na Hom gebring het.  Die konteks waarin ons hierdie...

Die mooiste mooi

Die mooiste mooi

Elkeen wat die Naam van die Here aanroep sal gered word (Hand. 2:21)Deur Philip de JagerWat is vir jou mooi, regtig baie mooi?  Natuurlik sal ons antwoorde van mekaar verskil, want ons voorkeure en afkeure verskil van mekaar.  Ons persepsies van skoonheid verskil van...

Elke nuwe dag

Elke nuwe dag

In die môre Here sal U my stem hoor ...Deur Philip de JagerMet die breek van elke nuwe dag word onherroeplik verklaar dat God tyd in sy hand vashou.  Dit opsigself bevestig die majestueuse grootheid van die God van ons belydenis.  En daarom wil ons hierdie dag ook met...

Die regte perspektief

Die regte perspektief

“Can any of you live a bit longer by worrying about it?" (Matt. 6:27)Deur Philip de JagerEk moet die regte perspektief op sake en die lewe kry en behou (Matt. 6:22).  Die perspektief en verwysingsraamwerk wat ek gebruik het ’n invloed op wat ek sien en hoe ek dit wat...

Volmaakte barmhartigheid

Volmaakte barmhartigheid

“Wees dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is” (Matt. 5:48).Deur Philip de JagerDie konteks van hierdie teksvers onthul vir my ’n belangrike waarheid: Die volmaakte voorbeeld van my Hemelse Vader waarna in die konteks (Matt. 5:43-48) verwys word is dat...