Die Gesin

Geseënd.  Gesond.  Gelukkig.

Artikels

Gesinslede leer bymekaar

Gesinslede leer bymekaar

Die gesin is 'n sosiale groepering waarin interpersoonlike verhoudings betekenisvolle bydraes tot mekaar gemaak kan word.Deur Philip de JagerEk nooi jou uit om saam met my om die tafel te kom sit terwyl ons gesels oor die wonderlike tema: Gesinslede leer bymekaar. Ek...

Kommunikasie in die gesin: leer om te luister

Kommunikasie in die gesin: leer om te luister

Oorweeg dit tóg: Luister om te verstaan, en nie alewig om te fix nie.  En verduidelik deegliker wat van mekaar verwag word, en hoekom.  Dit is nie te veel gevra sodat die gesin ‘n lekker plek vir almal kan wees nie. Deur Philip de JagerEk nooi jou uit om hier om die...

Om beter te doen in taai tye

Om beter te doen in taai tye

Hierdie gesprek toon eerstens aan dat daar hoop is, want ons wil beter doen.  Vriende, ek is daarvan oortuig dat ons met só gesindheid nie teleurgestel gaan word nie. Deur Philip de Jager Onderstebo.  Agterstevoor.  Heeltemal deurmekaar.  Alle gesinne beleef soms...

Preke & Oordenkings

Kersboom in die pastorie (sommer twee)

Kersboom in die pastorie (sommer twee)

Ons moet nie die aanbidding en verwondering oor Christus met inagneming van sy geboorte, dood, opstanding, Hemelvaart en wederkoms onder verdenking plaas deur die verdagmakery wat plaasvind wanneer opinies oor simbole hoër geag word as God se ingryping in die menslike...

Gesinskultuur: Wat is vir julle ononderhandelbaar

Gesinskultuur: Wat is vir julle ononderhandelbaar

Om 'n gesinskultuur te ontwikkel wat aan die eise van wisselende omstandighede kan voldoen, is dit noodsaaklik dat julle moet BESLUIT wat vir julle ononderhandelbaar is.  Geen mens kan onbeslis en effektief wees nie - daarom moet julle besluit waar julle die grense...

Gesinskultuur: Vir wie sê jy ja, en vir wie nee?

Gesinskultuur: Vir wie sê jy ja, en vir wie nee?

Daar is 'n voortdurende wedywer vir jou tyd aan die gang.  Almal wil jou onverdeelde aandag hê.  Iewers moet jy grense trek: vir wie sê jy ja en vir wie sê jy nee??  Die vraag is nie of iemand ongelukkig gaan wees (of verneuk gaan voel nie).  Die vraag is wie?  Hoe...

Gesinskultuur: Wat is ‘n gesinskultuur

Gesinskultuur: Wat is ‘n gesinskultuur

Elke gesin het 'n gesinskultuur - of julle intensioneel daaraan werk of nie.  Dit is natuurlik verreweg die beste om doelgerig en doelbewus aan die ontwikkeling en instandhouding van julle gesinskultuur te werk.  Maar, wat is 'n gesinskultuur?  En wat is die voordele...

Gesonde gesinne

Gesonde gesinne

"‘n Bedevaartslied. Van Salomo. As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter"  (Ps. 127:1). Moet nie vergelyk nie Celebrate julle gesin. Jy moet die uniekheid van julle gesin...