ManDaad

Waak.  Staan in die Geloof.
Wees manlik.  Wees sterk.

I Kor. 16:13

By ManDaad wil ons manne toerus en ondersteun
om God se mandaat vir hulle menswees en manwees
daadkragtig uit te leef.

Vir die MAN wat die DAAD by die woord voeg.

Dapper en uitverkoop

Dapper en uitverkoop

Skaam jou nie vir Jesus Christus nie "Want elkeen wat hom vir My en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele" (Mark. 8:38). Om die...

Gesonde gesinne

Gesonde gesinne

"‘n Bedevaartslied. Van Salomo. As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter"  (Ps. 127:1). Moet nie vergelyk nie Celebrate julle gesin. Jy moet die uniekheid van julle gesin...

Oomblikke van ontmoeting

Oomblikke van ontmoeting

Ontnugtering “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo"  (Joh. 1:12). Iewers in jou lewe moet daar ‘n ontmoeting met God wees wat ‘n diep ontnugtering van jou totale verlorenheid sonder Jesus...

Onselfsugtig

Onselfsugtig

My broer se wagter “Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n”  (Fil. 2:4). Om na mekaar se belange om te sien, is meer as net ‘n goeie intensie. Dra ons werklik mekaar se belange op die hart, of het ons die gesindheid wat...

Om gelukkig te wees

Om gelukkig te wees

Vertrou die Here“Wie ag gee op die Woord, sal die goeie vind; en hy wat op die HERE vertrou, is gelukkig"  (Spr. 16:20)   Dit is goed dat jy verantwoordelikheid neem vir jou lewe en omstandighede, maar vriend, wanneer hierdie verantwoordelikheid-neem jou lewensvreugde...

Lewenslange student

Lewenslange student

Wees eerlik “En die Here sê: As julle geloof gehad het soos ‘n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê: Word ontwortel en in die see geplant – en hy sou julle gehoorsaam wees"  (Luk. 17:6). Jy kan nie dinge hanteer wat jy nie bereid is om te konfronteer nie...

Voorbeeld of voorbok

Voorbeeld of voorbok

Voorbeeld van wat en wie “Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is"  (I Kor. 11:1). Hier is die kruks van die saak: Ons moet voorbeelde wees van wat dit beteken om nabootsers van Christus te wees. Die voorbeeld wat ons stel moet spruit uit; en totaal...

Commitment

Commitment

Om God lief te hê “en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod"  (Mark. 12:30). “As julle My liefhet, bewaar my gebooie"  (Joh. 14:15 (sien ook :21, 23-24)) Wat...

“on-” dinge in die lewe

“on-” dinge in die lewe

Geduld teenoor ongeduld “Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing"  (Gal. 5:22). Hoe word geduld gevorm in jou lewe deurdat jy die Heilige Gees toelaat om die vrug van...

Besluite

Besluite

Lig vs. Duisternis “Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;" (Gal 5:16). Is dit wat jy oorweeg om te doen iets wat ‘n destruktiewe en negatiewe gewoonte kan word wat jou kan vernietig? Onthou:  Die mens vorm...

Waardes

Waardes

Wat is waardes Waardes is die weegskaal wat jy gebruik om die opsies tussen reg en verkeerd op te weeg. Die waardes wat jy handhaaf is jou integrale en innerlike default setting. Dit is van kardinale belang dat kinders van God lig en sout (Matt. 5:13-16) sal wees; dat...

BeMEESTER

BeMEESTER

Jou private lewe “Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet"  (Jak. 1:12). Jou private lewe het met die diepste van jou wese te make. “En daar is...

Tem jou tong

Tem jou tong

Waardering “3  Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink – 4  en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap –“  (Fil. 1:3-4). Die probleem: Ons is te geneig om alles en almal as vanselfsprekend te aanvaar. Jy moet jou waardering uitspreek.  Sê...

Manne-dinge

Manne-dinge

Manewales “Elke skrandere handel met kennis, maar die dwaas strooi sotheid rond"  (Spr.13:16). Jy moet die dinge van ‘n kind laat staan. Volwassenheid dra vrug in terme van ‘n verskeidenheid van dinge: jou geestelike lewe, gesindheid, gedrag, geldsake, ensovoorts....

Een ding

Een ding

Begeerte “Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek in sy tempel"  (Ps. 27:4). Kan jy met vrymoedigheid getuig dat hierdie EEN DING...

‘n Triomfantlike lewe

‘n Triomfantlike lewe

“Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie"  (I Kor. 15:58). Standvastig As jy vir niks staan nie, loop jy die gevaar om vir enige iets te...

Vlug.  Volg.  Veg.  Fokus.

Vlug. Volg. Veg. Fokus.

Vlug “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig” (I Joh. 1:9). Om van iets te vlug, beteken dat dit nie verwelkom sal word nie  ...  dat dit nie sal entertain nie  --  al is dit hoe...

Ek en my huis

Ek en my huis

Jy kan net gee wat jy het “Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het" (I Tim. 4:8). Jy lei hulle deur jou voorbeeld. Jy kan net geestelik gee wat jy...

Waak.  Staan.  Manlik.  Sterk.

Waak. Staan. Manlik. Sterk.

Die oordenking is op facebook beskikbaar by:https://www.facebook.com/106911957676325/videos/168486131155216 Waak“Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.”[I Kor. 16:13]Wat beteken dit om te waak?Wat is die dinge waaroor jy moet waak? Watter planne en...