Dapper en uitverkoop

Video Oordenking Skaam jou nie vir Jesus Christus nie “Want elkeen wat hom vir My en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige...

Gesonde gesinne

Video Oordenking “‘n Bedevaartslied. Van Salomo. As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter”  (Ps. 127:1). Moet nie vergelyk nie Celebrate julle gesin. Jy moet die...

Oomblikke van ontmoeting

Video Oordenking Ontnugtering “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo”  (Joh. 1:12). Iewers in jou lewe moet daar ‘n ontmoeting met God wees wat ‘n diep ontnugtering van jou totale...

Onselfsugtig

My broer se wagter “Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n”  (Fil. 2:4). Om na mekaar se belange om te sien, is meer as net ‘n goeie intensie. Dra ons werklik mekaar se belange op die hart, of het ons die gesindheid wat...

Om gelukkig te wees

Video Oordenking Vertrou die Here“Wie ag gee op die Woord, sal die goeie vind; en hy wat op die HERE vertrou, is gelukkig”  (Spr. 16:20)   Dit is goed dat jy verantwoordelikheid neem vir jou lewe en omstandighede, maar vriend, wanneer hierdie...

Lewenslange student

Video Oordenking Wees eerlik “En die Here sê: As julle geloof gehad het soos ‘n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê: Word ontwortel en in die see geplant – en hy sou julle gehoorsaam wees”  (Luk. 17:6). Jy kan nie dinge hanteer wat jy nie bereid is...