Gesonde gesinne

Video Oordenking “‘n Bedevaartslied. Van Salomo. As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter”  (Ps. 127:1). Moet nie vergelyk nie Celebrate julle gesin. Jy moet die...

Oomblikke van ontmoeting

Video Oordenking Ontnugtering “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo”  (Joh. 1:12). Iewers in jou lewe moet daar ‘n ontmoeting met God wees wat ‘n diep ontnugtering van jou totale...

Onselfsugtig

My broer se wagter “Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n”  (Fil. 2:4). Om na mekaar se belange om te sien, is meer as net ‘n goeie intensie. Dra ons werklik mekaar se belange op die hart, of het ons die gesindheid wat...

Om gelukkig te wees

Video Oordenking Vertrou die Here“Wie ag gee op die Woord, sal die goeie vind; en hy wat op die HERE vertrou, is gelukkig”  (Spr. 16:20)   Dit is goed dat jy verantwoordelikheid neem vir jou lewe en omstandighede, maar vriend, wanneer hierdie...

Lewenslange student

Video Oordenking Wees eerlik “En die Here sê: As julle geloof gehad het soos ‘n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê: Word ontwortel en in die see geplant – en hy sou julle gehoorsaam wees”  (Luk. 17:6). Jy kan nie dinge hanteer wat jy nie bereid is...

Voorbeeld of voorbok

Video Oordenking Voorbeeld van wat en wie “Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is”  (I Kor. 11:1). Hier is die kruks van die saak: Ons moet voorbeelde wees van wat dit beteken om nabootsers van Christus te wees. Die voorbeeld wat ons stel moet spruit...