Wat regtig saak maak

Wat maak regtig saak?  Waardes maak saak – en daarom maak onselfsugtigheid saak.  Daarom begin ons met ‘n persoonlike gesprek en uitdaging om te REset, REframe, REfocus en te REstart.  God wil jou gebruik om voortdurend ‘n verskil te maak.  Moet nie...

Storielyn

Elkeen het ‘n storie om te vertel.  God integreer ook die stories van ons lewe in ons storielyn.  Laat ons daarop bedag wees om na mekaar se stories te luister – dit sal ons harte vir mekaar verruim, en ons kan bymekaar leer. Deur Philip de Jager Preek...

Vastrapplekke

Hierdie preekreeks fokus op sekere temas wat uit die Bybelboek Spreuke geneem word.  Ons gesels oor vastrapplekke vir die hedendaagse lewe. Deur Philip de Jager Preek 1 Begin hier’n Wyse mens dien die Here.  Daar is geen groter wysheid as juis dit nie.  Ons...