Jesus en vroue

Jesus se revolusionêre gesindheid en optrede teenoor vroue help ons in die formasie van ons eie missionale gerigtheid in ‘n samelewing wat ‘n behae daarin het om mense te etiketteer en te verkleineer. Jesus se interaksie met vroue Die gewigtige klein...