Anders … vir altyd

Dinge het vir altyd verander. Jy kan kies hoe jy daarmee wil deel …

Storielyn

Elkeen het ‘n storie om te vertel …

Vastrapplekke

Wysheid vir die hedendaagse lewe in Spreuke …

Die goedheid van God

Ons aanvaar en bely dat God goed is …

I Thes. 2:13

Die Woord werk in ons wat glo …

 Ons aanvaar die Goddelike inspirasie van die Bybel, en bely desgelyks dat die hele Skrif nuttig is tot lering, weerlegging, teregwysing, en onderwysing in die geregtigheid (II Tim. 3:16).  Daarom glo en bely ons die Bybel God se reëls vir geloof en lewe bevat.  Ons glo en bely ook dat God self die waarborg van sy Woord is. 

Dit is ons gebed dat jy deur die bediening van die woord in jou allerheiligste geloof (Jud. 1:20) opgebou en versterk sal word.