So lyk die toekoms

Die hemel is nie een of ander ontvlugting of die hel een of ander dreigement nie.  Deur Philip de JagerTydens hierdie preekreeks skenk ons aandag aan Skrifgefundeerde verklarings ten opsigte van die hemel en die hel.  Ons moet kennis neem van hierdie realiteite; van...

Gesinskultuur

Ons skenk aandag aan die ontwikkeling van ‘n gesinskultuur wat die gesin kan bemagtig om aan die eise van wisselende omstandighede te kan voldoen.

Anders … vir altyd

Dinge het vir altyd verander. Jy kan kies hoe jy daarmee wil deel …

Storielyn

Elkeen het ‘n storie om te vertel …

Vastrapplekke

Wysheid vir die hedendaagse lewe in Spreuke …

Die goedheid van God

Ons aanvaar en bely dat God goed is …

I Thes. 2:13

Die Woord werk in ons wat glo …

 Ons aanvaar die Goddelike inspirasie van die Bybel, en bely desgelyks dat die hele Skrif nuttig is tot lering, weerlegging, teregwysing, en onderwysing in die geregtigheid (II Tim. 3:16).  Daarom glo en bely ons die Bybel God se reëls vir geloof en lewe bevat.  Ons glo en bely ook dat God self die waarborg van sy Woord is. 

Dit is ons gebed dat jy deur die bediening van die woord in jou allerheiligste geloof (Jud. 1:20) opgebou en versterk sal word.