Life Coaching

Die lewe is ‘n besig avontuur en veronderstel om voluit enduit geleef dit word.  Dit is egter somtyds baie makliker gesê as gedaan.  Nogtans is dit moontlik.  Deur middel van Skrifgefundeerde lewensafrigting wil ons jou graag help om jou plek in die samelewing intensioneel met waardigheid en vrymoedigheid vol te staan. 

Die fokus van die lewensafrigting seminare wat ons aanbied het nie ‘n eensydige klem op selfaktualisering nie.  Dit is vir ons van kardinale belang dat jy sal besef en beleef dat God vir jou lewe ‘n wonderlike plan het en dat die verskeie momente van die lewe op ‘n meesterlike manier in die storie van jou lewe geïntegreer kan word om jou ‘n volronde mens te maak wat die lewe geniet.

Ons wil jou help om jou skeppingsdoel te ontdek.

Ons wil jou help om lewensproblematiek sinvol te verwerk.

Ons wil jou help om ‘n intensionele lewe te leef en die genoegdoening wat daaruit spruit te geniet.

En nog vele meer …