Hulpbronne

Ons strewe daarna om deur middel van ‘n verskeidenheid van publikasies geleenthede te skep waardeur geestelike groei bevorder kan word.  Om ‘n dissipel van Jesus Christus te wees is om jouself te verbind tot geestelike formasie.