So lyk die toekoms: Die Paradys van God (deel 3)

Wat ‘n wonderlike vreugde en onuitspreeklike groot troos om oor kinders van God se ewige hemelse tuiste te gesels.  Die Paradys is TANS ‘n bewaarplek vir die afgestorwe salige heiliges (Luk. 16:19-31).  Dit is nie die finale staat waarin kinders van God...

So lyk die toekoms: Die eerste, tweede en derde hemel (deel 2)

Wanneer ons van die hemel praat, onderskei ons die eerste, tweede en derde hemel.  Ons lees pertinent in die Bybel van die derde hemel, wat dus per implikasie aandui dat daar ‘n tweede en ‘n eerste hemel is. Ons sien die eerste hemel.  Ons word toegelaat...

So lyk die toekoms: Die hemel is (deel 1)

Die hemel, is dit regtig?  Is dit waarlik ‘n ewige werklikheid?  En indien die hemel bestaan, waar is dit?  Ons neem ‘n kursoriese oorsig en skenk aandag aan enkele teksverwysings wat oor die hemel gemaak word, en kom tot die slotsom op sterkte van die...

So lyk die toekoms

Die hemel is nie een of ander ontvlugting of die hel een of ander dreigement nie.   Deur Philip de Jager Tydens hierdie preekreeks skenk ons aandag aan Skrifgefundeerde verklarings ten opsigte van die hemel en die hel.  Ons moet kennis neem van hierdie realiteite; van...