Gesinskultuur: Wat is vir julle ononderhandelbaar

Om ‘n gesinskultuur te ontwikkel wat aan die eise van wisselende omstandighede kan voldoen, is dit noodsaaklik dat julle moet BESLUIT wat vir julle ononderhandelbaar is.  Geen mens kan onbeslis en effektief wees nie – daarom moet julle besluit waar julle...

Gesinskultuur: Vir wie sê jy ja, en vir wie nee?

Daar is ‘n voortdurende wedywer vir jou tyd aan die gang.  Almal wil jou onverdeelde aandag hê.  Iewers moet jy grense trek: vir wie sê jy ja en vir wie sê jy nee??  Die vraag is nie of iemand ongelukkig gaan wees (of verneuk gaan voel nie).  Die vraag is wie?...

Anders: Wat regtig saak maak

Wat maak regtig saak?  Waardes maak saak – en daarom maak onselfsugtigheid saak.  Daarom begin ons met ‘n persoonlike gesprek en uitdaging om te REset, REframe, REfocus en te REstart.  God wil jou gebruik om voortdurend ‘n verskil te maak.  Moet nie...