Wat ons [IN GEMEEN]te het

Ons leer in Hand. 1:8, 2:1-3 en Hand. 2:42-47 dat die vroeë Christelike kerk aan bepaalde dinge gekenmerk was: hulle was kragtige getuies, en hulle het van dag tot dag eendragtig volhard om bepaalde dinge te doen.  Wanneer ons REset, REframe, REfocus en REstart ten...

Wat regtig saak maak

Wat maak regtig saak?  Waardes maak saak – en daarom maak onselfsugtigheid saak.  Daarom begin ons met ‘n persoonlike gesprek en uitdaging om te REset, REframe, REfocus en te REstart.  God wil jou gebruik om voortdurend ‘n verskil te maak.  Moet nie...