Die hemel ‘n waarheid en werklikheid alhoewel ons nie die lokaliteit daarvan kan vasstel nie.  Ons baseer ons gesprekke op die verklarings en onthullings ten opsigte van die hemel wat ons in die Goddelike geïnspireerde woord van die Here vind.  Dit is duidelik dat God wil hê dat ons bepaalde dinge van die hemel moet weet.