Ons gesels oor die brief van die Apostel Paulus aan die gemeente in Filíppi – en die lesse wat ons vir ons dag hieruit kan neem.  Paulus het hierdie gemeente tydens sy tweede sendingreis gestig en daar was ‘n besondere verhouding tussen Paulus en hierdie gelowiges gewees.  Ons leer kosbare lesse vir ons dag uit hierdie brief oor ondermeer boeie & blydskap, vyande & vriende, en behoefte en berusting.