Ek mis dit ook

Oral rondom ons is daar nood, ellende en behoeftes wat ten hemele skree.  En alhoewel ons nie alles vir almal kan wees of doen nie, moet ons nogtans nie huiwer om betrokke te raak soos en waar ons kan nie.

Deur Philip de Jager

Ek nooi jou uit om vandag saam met my na te dink oor ondersteuning.  Ons leef in ‘n siek, seer, sat, en stukkende wêreld.  Oral rondom ons is daar nood, ellende, en behoeftes wat ten hemele skree.  En alhoewel ons nie alles vir almal kan wees of doen nie, moet ons nogtans nie huiwer om betrokke te raak soos en waar ons kan nie.  Vriende, ons moet mekaar en die wêreld rondom ons nie dreig met goeie intensies nie – ons moet iets doen.

9  En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.
10  Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof.”
[Gal. 6:9-10]

Ons het ook nie nodig die trompet te plaas om aandag op ons ondersteuningspogings te vestig nie.  Daarom moet ons waaksaam wees dat eersug ons nie op daardie verfoeilike plek bring waar ons die nood van ander wil gebruik om vir onsself deur middel van goeddoen naam te maak nie.

Hier is vier dinge wat ons kan oorweeg:

  1. Ondersteuning is om die potensiaal van ander te erken en hulle aan te moedig om passievol en doelgerig hulle ideale na te jaag.
  2. Ondersteuning is om ‘n sensitiewe ingesteldheid teenoor ander te hê; om dus nie blind of doof vir hulle nood te wees nie.
  3. Ondersteuning is om bedagsaam te wees teenoor diegene wat moedeloos en neerslagtig voel en hulle te bemoedig met woorde wat troos en stig.
  4. Ondersteuning is om waarlik nie net na jou eie belange om te sien nie, maar elkeen ook na die ander s’n (Fil. 2:4).

Vriende, laat ons teenoor mekaar ooreenkom om mekaar te ondersteun, maar om ook ons ondersteuningspogings in ons onderskeie gemeenskappe uitleef.  Deur ons ondersteuningspogings laat ons mense besef dat die moreel-etiese wesensaard van die samelewing tóg elemente van hoop bevat.  Elkeen van ons kan vandag; en elke ander dag, ‘n verskil maak.