Konstante God-nood

Laat dit duidelik wees: Ons leef met konstante God-nood!  Ongeag hoe dit met ons gaan: Ons is altyd wesenlik van God afhanklik.  Ons moet nie ons afhanklikheid van God uitdruk in terme van minder of meer nie.  Ons afhanklikheid van God fluktueer nie tussen die twee uiterstes van die kontinuum van minder of meer nie.  Ons het God nodig. PUNT!  Dit is wel só dat nood en behoefte ons meer bewus van ons afhanklikheid van God maak.  En dit is tragies die waarheid dat ons soms, veral wanneer dit met ons goed gaan, nie noodwendig in ‘n konstante bewustheid van ons afhanklikheid van God leef nie.  Laat ons luister en leer:

“Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.”
[Ps. 16:8]

Manne, ons moet die Here altyd voor oë hou.  Ons moet in die bewustheid van ons konstante God-nood leef.  Ons moet dit dus benadruk: Ons het God altyd nodig!

Waar is God wanneer ellende my kwel?

Dit is nie vreemd dat mense hierdie vraag vra nie … beide gelowiges en ongelowiges doen dit deur die eeue al.  Dit ontsenu God nie wanneer mense vra waar Hy is wanneer die lewe hulle met geweld stormloop nie.  Vandag wil ek ons uitdaag om in die hantering van hierdie vraag ons aandag onwillekeurig hierop te rig: Die fundamentele vertrekpunt is dat God getrou is.  Die Goeie Woord van ons Here leer ons:

“As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verloën nie.”
[II Tim. 2:13]

“…Hy kan nooit ontrou wees aan wie Hyself is nie” (NNT). Die grootheid, goedheid, getrouheid en genade van God word nie ‘n realiteit omdat ons iewers in ons lewens ‘n rede daarvoor ontdek het nie.  Nee!  Want God is groot, goed, getrou en genadig!  Daarom is die antwoord op die vraag: “Waar is God wanneer ellende ons oorval?” eenvoudig dat Hy by ons is!  In die storm (Mark. 4:35-41), in die woestyn (Ex. 13:20-22), in die (sper)vuur (Dan. 3), in die leeukuil (Dan. 6), en in die gevangenis (Hand. 16:16-40).  Daar is geen plek waar die Here nie van ons bewus is nie — daarom dat ons geensins nodig het om te twyfel of Hy ons kan hoor of kan uitred nie.  Ek wil ons vandag in ons geloof versterk met die woorde van Paulus – in die antwoord op waar God is wanneer ons deur allerhande soorte ellende oorval word:

8  In alles wat ons doen, beleef ons teenstand.  Nogtans spat ons lewens nie uitmekaar nie.  Ons ken nie al die antwoord nie.  Nogtans is ons nie totaal en al radeloos nie.
9  Ons word vervolg.  Nogtans word ons nie deur God in die steek gelaat nie.  Ons word onderstebo geloop.  Nogtans word ons nie stukkend gebreek nie.”
[II Kor. 4:8-9 (NNT)]

Dit herinner my aan die woorde van die Psalmis:

13 Jy het my hard gestamp om my te laat val, maar die HERE het my gehelp.
14 Die HERE is my sterkte en psalm, en Hy het my tot heil geword.”
[Ps. 118:13-14]

Bronnelys

Joubert, S. & van der Watt, J. 2022. Die nuwe Nuwe Testament (NNT): ’n Getroue vertaling in vars Afrikaans. Vereeniging: Carpe Diem Uitgewers.

Een van julle saam met julle
Philip de Jager

9 + 13 =

Vind en volg ons gerus ook op ons Facebook bladsy by https://www.facebook.com/mandaadmanne of maak gerus van die QR code gebruik

Vorige ManDaad Oordenkings

Broodnodig

Broodnodig

Na aanleiding van geestelike kontemplatiewe oomblikke in my lewe die afgelope paar weke - wat veral gesentreer het rondom 'Jesus en brood' wil ek vandag met jou gesels oor die tema: Broodnodig. Jesus is die brood van die lewe Die lewe is meer as ons bestaan hier op...

Bome en vrugte

Bome en vrugte

Ek herinner jou aan ons ManDaad motto; die woorde van I Kor. 16:13: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk."  Ek hou van hoe dit vrylik in die Nuwe Nuwe Testament (Joubert & van der Watt 2022:394) vertaal is: "Wees wawyd wakker.  Staan stewig in die...

Jy het wat nodig is

Jy het wat nodig is

Ek nooi jou uit om saam met my na te dink oor die woorde van Paulus in II Tim 1:7: "Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing." Ons is nie vreesagtig nie Ek wil jou herinner aan ons motto: “Waak, staan in die...

Is jy jou vyand?

Is jy jou vyand?

Ons bevind onsself in moeilike en uitdagende tye.  Hierdie omstandighede ruk aan ons lewens.  Een ding is vir seker: Dit is nie nou die tyd om mekaar te herinner aan hoe ons eendag meer as oorwinnaars sal wees nie.  Dit is nie nou die tyd om mekaar te dreig met die...

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Jy moet waak.  Om te waak beteken eenvoudig om wakker te wees.  Om te waak is om proaktief te wees, om in ‘n gereedheid-grondslag te leef sonder om paranoïes te wees.  Dit beteken dat jy nie die lewe vanuit krisis-bestuur leef nie.  Jy leef met ‘n plan.  Om te waak is...

Wat van jou gesin?

Klippe in my hand

Klippe in my hand

Ons moet nie toelaat dat besig-wees en verwronge prioriteite ons op die plek bring waar ons kind(ers) ons irriteer nie. Deur Philip de JagerVandag tydens ons ManDaad byeenkoms vir manne, wys een van die pa's vir my twee klippe wat hy in sy hand vashou.  Die klippe is...

Familie-vriendelike huishoudings

Familie-vriendelike huishoudings

Om familie-vriendelike huishoudings te skep wat aanpasbaar is moet buigsaamheid ingereken word.Deur Philip de JagerIs julle gesin 'n familie-vriendelike leefruimte?  Met familie-vriendelikheid bedoel ons daardie eienskappe wat 'n positiewe bydrae lewer ten opsigte van...

Gesinne wat saam kan lag

Gesinne wat saam kan lag

Daar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar sal lag!Deur Philip de JagerDaar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar...

Gesinslede leer bymekaar

Gesinslede leer bymekaar

Die gesin is 'n sosiale groepering waarin interpersoonlike verhoudings betekenisvolle bydraes tot mekaar gemaak kan word.Deur Philip de JagerEk nooi jou uit om saam met my om die tafel te kom sit terwyl ons gesels oor die wonderlike tema: Gesinslede leer bymekaar. Ek...