Die persoon wat net vir homself leef settle vir te min

Deur Philip de Jager

Om mekaar aan te moedig is om nie die spel van die lewe alleen te speel nie.

Aanmoediging is ‘n goeie teëvoeter teen ‘n self-gesentreerde lewenshouding.

Deur aanmoediging verruim ons ons harte vir mekaar (II Kor. 7:2) en erken ons dat ons mekaar raaksien en waardeer.

“en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor;” (Hebr. 10:25).

Aanmoediging is ‘n demonstrasie van volwassenheid wat bewys lewer daarvan dat ons nie deur mekaar bedreig voel nie.

Deur middel van aanmoediging sê ons dat ons mekaar se vooruitgang geniet en wil aanhelp.

“Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n” (Fil. 2:4).

13 + 4 =