Dissipelskap as geleefde missiologie

Deur Philip de Jager Ons het reeds vlugtig aandag aan die betekenis van dissipelskap gegee.  Kom ons skenk kortliks aandag aan dissipelskap as geleefde missiologie.  Missiologie het in die mees basiese betekenis daarvan te make met ons deelname aan God se sending, die...

Wat beteken dissipelskap?

Deur Philip de Jager Die laaste en groot opdrag, in Engels die sogenaamde Great Commission, is in alle waarskynlikheid by die meeste van ons nie onbekend nie:  “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun...

Skuil by God

| “Want U is my lamp, o HERE! En die HERE laat my duisternis opklaar.  Want met U loop ek ‘n bende storm, met my God spring ek oor ‘n muur.” [II Sam. 22:29, 30] Wanneer ons in moeilike omstandighede is, kan ons so maklik begin twyfel.  Twyfel of die Here...

Maar een ding

| “Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.” [Fil. 3:14] Dit is verstommend hoe een ding ‘n mens se lewe kan oorheers of...