Ons moet nie ons harte teenoor mekaar verhard deur hoogmoed nie

Deur Philip de Jager

Ons moet leer om beter na mekaar te luister sodat ons dieper begrip vir mekaar sal ontwikkel.

Om vir mekaar begrip te hê is om ons harte vir mekaar te verruim (II Kor. 7:2).

Om vir mekaar begrip te hê noodsaak die gewilligheid om in iemand anders se skoene te staan.

Pasop: jou voorkeure en afkeure is soos filters waardeur jy na ander luister.

“En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk wat in jou eie oog is, merk jy nie op nie?
Of hoe kan jy vir jou broeder sê: Broeder, laat my toe om die splinter wat in jou oog is, uit te haal, terwyl jy self die balk wat in jou oog is, nie sien nie? Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter wat in jou broeder se oog is, uit te haal” (Luk. 6:41-42)

Besef dat jyself ook nie gearriveer het nie (Fil. 1:6), en gebruik nie jou geestelike formasie as weegskaal om ander te evalueer nie (Gal. 6:4).