Ek herinner jou aan ons ManDaad motto; die woorde van I Kor. 16:13: “Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.”  Ek hou van hoe dit vrylik in die Nuwe Nuwe Testament (Joubert & van der Watt 2022:394) vertaal is: “Wees wawyd wakker.  Staan stewig in die geloof.  Wees dapper.  Wees sterk.”

Vandag se gesprek neem ek uit Matt. 12:33-37.  Jesus is hier met die Fariseërs in gesprek na aanleiding van hulle godslastering.  Die woorde wat veral vir ons van belang is, is die volgende:

33 … want aan die vrugte word die boom geken.
34 … Want uit die oorvloed van die hart praat die mond.
35 Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn …”
[Matt. 12:34-45]

Na aanleiding van die grepe uit die teksverse ‘n gedagte of twee:

‘n Boom word aan sy vrugte geken

Hierdie verwysing is nie bloot net na die tipe boom nie, maar ook die kwaliteit van die vrugte.  Dit laat my besef dat alhoewel ek met sekerheid kan getuig dat ek ‘n kind van God is (die tipe boom), die vraag egter is of ek ‘n toegewyde kind van God is (kwaliteit van die vrugte).  Jesus het immers hierdie waarheid geïmpliseer met sy verklaring dat ons vrugte moet dra wat by die bekering pas (Matt. 3:8).  Die vrug wat kenmerkend van ons lewens moet wees, is dit wat in Gal. 5:22 aangedui word:  “Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.”

In ons gebroke samelewing en met al die uitdagings en versoekings wat ons almal moer hanteer is daar dikwels dinge wat tot ons beproewing dien.  Wanneer mense na ons hantering van dinge kyk (vrugte) dra dit die getuienis dat ons goeie bome is?  Dit is die implikasie van wat Jesus met bome en vrugte bedoel het, naamlik: dat die effek/resultaat van ons hantering van bepaalde sake spruit uit wie ons is.  Vrugte is dus nie iets wat ‘n selfstandige self-bestaan het nie – dit spruit altyd uit iets.

Is jou hart gesond?

‘n Ander belangrike gedagte: om goeie vrugte te dra moet ons ondersoek instel na die toestand van ons harte.  Dit is reg, ons moet ons binnemens ondersoek.  Ek herinner my daaraan dat Jesus gesê het:

21 Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord,
22 diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.
23 Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.
[Mark. 7:21-23]

In Matt. 12:34 lees ons ook dat Jesus gesê het dat ons uit die oorvloed van ons harte praat.  Die woorde van ons monde verraai dus die aard en toestand van ons harte.  Daarom moet ons ag slaan op Spr. 4:23: 

“Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.” 

Verder, is dit noodsaaklik dit ons mekaar sal vra of ons harte gesond is?  Die verwantskap tussen ons harte en monde is so belangrik dat dit in die Woord van die Here opgeneem is.  Ons moet nie die erns van die saak nalaat nie.  Dit is onteenseglik die waarheid dat ons van binne na buite lewe.

Hier is die versoek: Ons moet mekaar herinner aan die tipe bome wat ons is.  Ons is goeie bome.  Ons moet mekaar dus herinner aan wie ons is: Ons is kinders van God!  En kinders van God tree immers op ‘n bepaalde manier op.  Wanneer ons mekaar herinner aan wie ons is, help ons mekaar om die verwantskap tussen bome en vrugte reg te kry.  Wanneer jou broeder deur die lewe oorweldig word, herinner hom met lydsaamheid aan wie hy is.  En dit is beslis nodig, want: “Bekommernis in die hart van ‘n mens druk dit neer, maar ‘n vriendelike woord vrolik dit op” (Spr. 12:35).  Help ‘n broeder met ‘n vriendelike woord van aanmoediging en bemoediging!  Hierdie woorde help ons om die bekende woorde van Spr. 18:20-21 reg te verstaan:

20 Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig; hy word versadig van die opbrings van sy lippe.
21 Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.”
[Spr. 18:20-21]

Help ‘n broeder: herinner hom aan wie hy is!  ‘n Vriendelike woord verbly die hart.  Dit is ‘n waardevolle manier waarop ons op mekaar kan ag gee (Hebr. 10:24) deurdat ons ‘n woord van aanmoediging en bemoediging teenoor mekaar sal spreek – sodat ons harte gesond kan word.

Bronnelys

Joubert, S. & van der Watt, J. 2022. Die nuwe Nuwe Testament: ’n Getroue vertaling in vars Afrikaans. Vereeniging: Carpe Diem Uitgewers.

Een van julle saam met julle
Philip de Jager

3 + 5 =

Vind en volg ons gerus ook op ons Facebook bladsy by https://www.facebook.com/mandaadmanne of maak gerus van die QR code gebruik

Vorige ManDaad Oordenkings

Hou goeie moed

Hou goeie moed

Miskien voel jy ook dat al wat jy op hierdie stadium moet doen is om net vas te byt, die einde is amper in sig.  Desember raak alles rustig; of ten minste rustiger, en dan kan jy lekker ontspan.  Dit laat die vraag ontstaan:Hoe kan 'n mens ten volle leef wanneer die...

Sien mekaar raak

Sien mekaar raak

Die lewe is 'n besige affêre.  En in die besig wees leef mense soms verby mekaar.  Dit gebeur so maklik dat ons die einste mense vir wie ons wil sorg en voorsien in die proses om hierdie geborgenheid te bewerkstellig miskyk of verby mekaar leef.  Somtyds maak ons...

Wees navolgenswaardig

Wees navolgenswaardig

In 'n wêreld wat al hoe meer 'n post-Christendom karakter openbaar word die God-nood toenemend groter.  Dit is nie noodwendig die oortuiging van die samelewing nie, maar wanneer ons waarneem wat gebeur dan is dit beslis duidelik en duideliker dat mense na God toe moet...

Die uitdaging

Die uitdaging

Lees Mark. 10:43-45 Dit is vanweë die waarheid dat ons kinders van God is en ons dus in Christus is (II Kor. 5:17) en Hy in ons (Joh. 17:23) dat ons juis kan gesels oor ons identiteit in Christus.  Wanneer ons oor ons identiteit in Christus gesels verwys ons dikwels...

Veelvuldige genade

Veelvuldige genade

Ek nooi jou uit om saam met my oor I Pet. 4:10 te peins: "Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God."[I Pet. 4:10] Jy het iets om te bied Ekeen van ons iets het om te bied, want God...

Raak rustig

Raak rustig

Raak rustig.  Dit is soms woorde wat 'n mens kan omkrap veral as jy behoorlik oor iets opgewerk is; dit is dan soos petrol op smeulende kole.  Nogtans is dit belangrik dat ons hierdie woorde sal hoor en dat ons sal verstaan dat hierdie woorde juis toepaslik kan wees...

Droom diewe (1)

Droom diewe (1)

Ek nooi jou uit om saam met my te besin oor die tema: Droom diewe.  Ek vertrou dat hierdie gesprek ons sal help om intensioneel en passievol te leef.  Ons skenk aan Paulus se woorde aandag: "Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos...

‘n Gelukkige lewe

‘n Gelukkige lewe

Is jy op hierdie oomblik gelukkig met jou lewe?  Dit is asof geluk sommige mense net-net ontbreek.  Ons leef in 'n stukkende wêreld waarin soveel mense sat is en seer het.  Lyk dit vir jou soms of ander mense altyd gelukkiger as jy is?  Wat het van jou blydskap...

Om ander hoër as jouself te ag

Om ander hoër as jouself te ag

Die lewe kan 'n baie selfsugtige affêre raak.  Soms kan die selfsug van ander spanning in ons lewens veroorsaak.  Laat ons daarom leer om nie vanuit 'n plek van selfsug te leef nie, maar om ook na die belange van ander om te sien: "3 Moenie iets doen uit selfsug of...

Mansgenoeg

Mansgenoeg

Ons gesprek oor mansgenoeg laat ons aandag aan drie sake skenk, naamlik: Ons motto Natuurlik verwys ek na die woorde van I Kor. 16:13: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk." Is jy man of muis?  Hierdie manlikheid verwys na dapperheid.  Ons het beslis in...

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Konstante God-nood Laat dit duidelik wees: Ons leef met konstante God-nood!  Ongeag hoe dit met ons gaan: Ons is altyd wesenlik van God afhanklik.  Ons moet nie ons afhanklikheid van God uitdruk in terme van minder of meer nie.  Ons afhanklikheid van God fluktueer nie...

Broodnodig

Broodnodig

Na aanleiding van geestelike kontemplatiewe oomblikke in my lewe die afgelope paar weke - wat veral gesentreer het rondom 'Jesus en brood' wil ek vandag met jou gesels oor die tema: Broodnodig. Jesus is die brood van die lewe Die lewe is meer as ons bestaan hier op...

Jy het wat nodig is

Jy het wat nodig is

Ek nooi jou uit om saam met my na te dink oor die woorde van Paulus in II Tim 1:7: "Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing." Ons is nie vreesagtig nie Ek wil jou herinner aan ons motto: “Waak, staan in die...

Is jy jou vyand?

Is jy jou vyand?

Ons bevind onsself in moeilike en uitdagende tye.  Hierdie omstandighede ruk aan ons lewens.  Een ding is vir seker: Dit is nie nou die tyd om mekaar te herinner aan hoe ons eendag meer as oorwinnaars sal wees nie.  Dit is nie nou die tyd om mekaar te dreig met die...

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Jy moet waak.  Om te waak beteken eenvoudig om wakker te wees.  Om te waak is om proaktief te wees, om in ‘n gereedheid-grondslag te leef sonder om paranoïes te wees.  Dit beteken dat jy nie die lewe vanuit krisis-bestuur leef nie.  Jy leef met ‘n plan.  Om te waak is...

Wat van jou gesin?

Klippe in my hand

Klippe in my hand

Ons moet nie toelaat dat besig-wees en verwronge prioriteite ons op die plek bring waar ons kind(ers) ons irriteer nie. Deur Philip de JagerVandag tydens ons ManDaad byeenkoms vir manne, wys een van die pa's vir my twee klippe wat hy in sy hand vashou.  Die klippe is...

Familie-vriendelike huishoudings

Familie-vriendelike huishoudings

Om familie-vriendelike huishoudings te skep wat aanpasbaar is moet buigsaamheid ingereken word.Deur Philip de JagerIs julle gesin 'n familie-vriendelike leefruimte?  Met familie-vriendelikheid bedoel ons daardie eienskappe wat 'n positiewe bydrae lewer ten opsigte van...

Gesinne wat saam kan lag

Gesinne wat saam kan lag

Daar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar sal lag!Deur Philip de JagerDaar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar...

Gesinslede leer bymekaar

Gesinslede leer bymekaar

Die gesin is 'n sosiale groepering waarin interpersoonlike verhoudings betekenisvolle bydraes tot mekaar gemaak kan word.Deur Philip de JagerEk nooi jou uit om saam met my om die tafel te kom sit terwyl ons gesels oor die wonderlike tema: Gesinslede leer bymekaar. Ek...