Gesinwees in tyd van pandemie

Gesinne beleef gedurende die COVID-19 pandemie enorme uitdagings.  Dit noodsaak ons om aandag aan sekere elementêre sake ten opsigte van gesinwees weer onder die lope te neem.  Ons gesels oor die gemeente in ons huis, ons gesels oor die gesin se missionale...