Die brief van Paulus aan die Filippense

Ons gesels oor die brief van die Apostel Paulus aan die gemeente in Filíppi – en die lesse wat ons vir ons dag hieruit kan neem.  Paulus het hierdie gemeente tydens sy tweede sendingreis gestig en daar was ‘n besondere verhouding tussen Paulus en hierdie...

Gesinwees in tyd van pandemie

Gesinne beleef gedurende die COVID-19 pandemie enorme uitdagings.  Dit noodsaak ons om aandag aan sekere elementêre sake ten opsigte van gesinwees weer onder die lope te neem.  Ons gesels oor die gemeente in ons huis, ons gesels oor die gesin se missionale...

Jesus was nie bang om vrae te vra nie

Deel van Jesus se meesterlike kommuniukasievaardigheid en onderrigproses was dat Hy vrae gevra het.  Jesus was beslis nie bang om vrae te vra nie … reguit en op die man af.  In die vier Evangelies word daar na beraming 307 vrae gedokumenteer wat Jesus Christus...

So lyk die toekoms

Die hemel ‘n waarheid en werklikheid alhoewel ons nie die lokaliteit daarvan kan vasstel nie.  Ons baseer ons gesprekke op die verklarings en onthullings ten opsigte van die hemel wat ons in die Goddelike geïnspireerde woord van die Here vind.  Dit is duidelik...