Die waagmoed wat jy nodig
het om te volhard

Deur Philip de Jager

Deursettingsvermoë is om die einde van die begin af te sien en deur die vooruitsig geïnspireer te word.

Die waarde van ‘n posseël is juis daarin dat dit op die koevert bly totdat die brief sy eindbestemming bereik.

Deursettingsvermoë is ‘n tipe bereidwilligheid om die prys van die eise van wisselende omstandighede te betaal.

Wanneer jy met hoop besiel is, gee dit tot deursettingsvermoë aanleiding.

“Want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry” (Hebr. 10:36).

Lydsaamheid is die eweredige mengsel van geduld en deursettingsvermoë.