Lees Mark. 10:43-45

Dit is vanweë die waarheid dat ons kinders van God is en ons dus in Christus is (II Kor. 5:17) en Hy in ons (Joh. 17:23) dat ons juis kan gesels oor ons identiteit in Christus.  Wanneer ons oor ons identiteit in Christus gesels verwys ons dikwels na outoritêre beskrywings.  Hierdie beskrywings en beskouings is uiteraard nie verkeerd nie, dit is immers wat ons in die Goeie Woord van die Here lees ten opsigte van ons posisie in Christus.  Ons posisie in Christus het egter nie net met outoritêre beskrywings te make nie.  Dit is net mooi hier waar ons teen die uitdaging vasloop ten opsigte van ons identiteit in Christus, want ons identiteit in Christus het ook te make met:

… om ‘n dienaar te wees
… om die minste te wees

Om ‘n dienaar te wees

Christus is natuurlik die ultimate voorbeeld van ‘n Persoon wat ‘n dienaar is:

“net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.”
[Matt. 20:28]

Omdat ons dan nou die dissipels van Jesus is, is dit nie vreemd dat van ons dieselfde verwag word nie:

“maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar (διάκονος diakonos) wees.”
[Mark. 10:43]

Omdat ons oor ons identiteit in Christus praat moet ons verstaan om te dien en ‘n dienaar te wees nie minderwaardig of veragtelik is nie.  Die toegifte wat ons van die Here ontvang het is beslis nie om ons ‘n verhewe dunk van onsself te gee nie, maar om ons beskrywing/beskouing van diensbaarheid te definieer:

“Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God.”
[I Pet. 4:10]

“Jesus subverts the assumptions of culture (as well as the expectations of the disciples) regarding status and roles in the kingdom of God by deliberately choosing the role of servant for his disciples” (Joubert 2020:66)

Om die minste te wees

Manne, om die minste te wees is nie minderwaardig nie – onthou dat ons gesels oor ons identiteit in Christus.  Jesus gebruik die woord dienskneg:

“En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se dienskneg wees.”
[Mark. 10:44]

Ons moet besef wanneer die gesindheid wat in Christus was ook in ons is (Fil. 2:5) sal dit van ons ‘n ontlediging vereis (Fil. 2:6) sodat ons waarlik slawe kan wees.  Daarom verstaan ons dat nie een van ons meer van onsself sal dink as wat ons moet dink nie (Rom. 12:3).  “Following Jesus is never about positions of power, but about sacrifice to the extent of losing all social status and personal honour. It is about actively embracing the degrading posture of slaves rather than that of powerful slaveholders” (Joubert 2020:67).  As slawe in Christus is ons in diens Sy verwagting van ons.  Ons wedywer nie vir posisies en titels nie en die voorste plekke nie.  As slawe in Christus buig ons onder die gewig van die kruis (Mark. 8:34) van ons roeping en intensionele missionale lewe.  As slawe in Christus dien ons nie meer die vlees en sy begeerlikhede nie, want:

“vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar (δουλόω douloō) geword aan die geregtigheid.”
[Rom. 6:18]

Die “hê-mentaliteit” maak ons selfsugtig en egosentries en beroof ons van een van die heerlike belonings van ons identiteit in Christus:

“Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.”
[II Kor. 5:10]

TEN SLOTTE …

Ons moet waaksaam wees dat ons beskouing/beskrywing van ons identiteit in Christus ook insluit dat ons dienaars (διάκονος diakonos) en dienskengte (δοῦλος doulos) is sodat ons vrymoedigheid in Christus ons nie arrogant maak nie.

Bronnelys

Joubert, S. 2020. The “Jesus walk” as a normative paradigm for the church. in Churches in the mirror – Developing contemporary ecclesiologies Vol. 4. W.J. Schoeman (ed.). Bloemfontein: SUN MeDIA W.J. Schoeman (ed.).

Een van julle saam met julle
Philip de Jager

1 + 1 =

Vind en volg ons gerus ook op ons Facebook bladsy by https://www.facebook.com/mandaadmanne of maak gerus van die QR code gebruik

Vorige ManDaad Oordenkings

Hou goeie moed

Hou goeie moed

Miskien voel jy ook dat al wat jy op hierdie stadium moet doen is om net vas te byt, die einde is amper in sig.  Desember raak alles rustig; of ten minste rustiger, en dan kan jy lekker ontspan.  Dit laat die vraag ontstaan:Hoe kan 'n mens ten volle leef wanneer die...

Sien mekaar raak

Sien mekaar raak

Die lewe is 'n besige affêre.  En in die besig wees leef mense soms verby mekaar.  Dit gebeur so maklik dat ons die einste mense vir wie ons wil sorg en voorsien in die proses om hierdie geborgenheid te bewerkstellig miskyk of verby mekaar leef.  Somtyds maak ons...

Wees navolgenswaardig

Wees navolgenswaardig

In 'n wêreld wat al hoe meer 'n post-Christendom karakter openbaar word die God-nood toenemend groter.  Dit is nie noodwendig die oortuiging van die samelewing nie, maar wanneer ons waarneem wat gebeur dan is dit beslis duidelik en duideliker dat mense na God toe moet...

Veelvuldige genade

Veelvuldige genade

Ek nooi jou uit om saam met my oor I Pet. 4:10 te peins: "Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God."[I Pet. 4:10] Jy het iets om te bied Ekeen van ons iets het om te bied, want God...

Raak rustig

Raak rustig

Raak rustig.  Dit is soms woorde wat 'n mens kan omkrap veral as jy behoorlik oor iets opgewerk is; dit is dan soos petrol op smeulende kole.  Nogtans is dit belangrik dat ons hierdie woorde sal hoor en dat ons sal verstaan dat hierdie woorde juis toepaslik kan wees...

Droom diewe (1)

Droom diewe (1)

Ek nooi jou uit om saam met my te besin oor die tema: Droom diewe.  Ek vertrou dat hierdie gesprek ons sal help om intensioneel en passievol te leef.  Ons skenk aan Paulus se woorde aandag: "Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos...

‘n Gelukkige lewe

‘n Gelukkige lewe

Is jy op hierdie oomblik gelukkig met jou lewe?  Dit is asof geluk sommige mense net-net ontbreek.  Ons leef in 'n stukkende wêreld waarin soveel mense sat is en seer het.  Lyk dit vir jou soms of ander mense altyd gelukkiger as jy is?  Wat het van jou blydskap...

Om ander hoër as jouself te ag

Om ander hoër as jouself te ag

Die lewe kan 'n baie selfsugtige affêre raak.  Soms kan die selfsug van ander spanning in ons lewens veroorsaak.  Laat ons daarom leer om nie vanuit 'n plek van selfsug te leef nie, maar om ook na die belange van ander om te sien: "3 Moenie iets doen uit selfsug of...

Mansgenoeg

Mansgenoeg

Ons gesprek oor mansgenoeg laat ons aandag aan drie sake skenk, naamlik: Ons motto Natuurlik verwys ek na die woorde van I Kor. 16:13: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk." Is jy man of muis?  Hierdie manlikheid verwys na dapperheid.  Ons het beslis in...

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Konstante God-nood Laat dit duidelik wees: Ons leef met konstante God-nood!  Ongeag hoe dit met ons gaan: Ons is altyd wesenlik van God afhanklik.  Ons moet nie ons afhanklikheid van God uitdruk in terme van minder of meer nie.  Ons afhanklikheid van God fluktueer nie...

Broodnodig

Broodnodig

Na aanleiding van geestelike kontemplatiewe oomblikke in my lewe die afgelope paar weke - wat veral gesentreer het rondom 'Jesus en brood' wil ek vandag met jou gesels oor die tema: Broodnodig. Jesus is die brood van die lewe Die lewe is meer as ons bestaan hier op...

Bome en vrugte

Bome en vrugte

Ek herinner jou aan ons ManDaad motto; die woorde van I Kor. 16:13: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk."  Ek hou van hoe dit vrylik in die Nuwe Nuwe Testament (Joubert & van der Watt 2022:394) vertaal is: "Wees wawyd wakker.  Staan stewig in die...

Jy het wat nodig is

Jy het wat nodig is

Ek nooi jou uit om saam met my na te dink oor die woorde van Paulus in II Tim 1:7: "Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing." Ons is nie vreesagtig nie Ek wil jou herinner aan ons motto: “Waak, staan in die...

Is jy jou vyand?

Is jy jou vyand?

Ons bevind onsself in moeilike en uitdagende tye.  Hierdie omstandighede ruk aan ons lewens.  Een ding is vir seker: Dit is nie nou die tyd om mekaar te herinner aan hoe ons eendag meer as oorwinnaars sal wees nie.  Dit is nie nou die tyd om mekaar te dreig met die...

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Jy moet waak.  Om te waak beteken eenvoudig om wakker te wees.  Om te waak is om proaktief te wees, om in ‘n gereedheid-grondslag te leef sonder om paranoïes te wees.  Dit beteken dat jy nie die lewe vanuit krisis-bestuur leef nie.  Jy leef met ‘n plan.  Om te waak is...

Wat van jou gesin?

Klippe in my hand

Klippe in my hand

Ons moet nie toelaat dat besig-wees en verwronge prioriteite ons op die plek bring waar ons kind(ers) ons irriteer nie. Deur Philip de JagerVandag tydens ons ManDaad byeenkoms vir manne, wys een van die pa's vir my twee klippe wat hy in sy hand vashou.  Die klippe is...

Familie-vriendelike huishoudings

Familie-vriendelike huishoudings

Om familie-vriendelike huishoudings te skep wat aanpasbaar is moet buigsaamheid ingereken word.Deur Philip de JagerIs julle gesin 'n familie-vriendelike leefruimte?  Met familie-vriendelikheid bedoel ons daardie eienskappe wat 'n positiewe bydrae lewer ten opsigte van...

Gesinne wat saam kan lag

Gesinne wat saam kan lag

Daar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar sal lag!Deur Philip de JagerDaar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar...

Gesinslede leer bymekaar

Gesinslede leer bymekaar

Die gesin is 'n sosiale groepering waarin interpersoonlike verhoudings betekenisvolle bydraes tot mekaar gemaak kan word.Deur Philip de JagerEk nooi jou uit om saam met my om die tafel te kom sit terwyl ons gesels oor die wonderlike tema: Gesinslede leer bymekaar. Ek...