Ons moet die gesindheid van Christus openbaar deur ons harte en lewens te verruim

Deur Philip de Jager

Dit wat jy saai kom nie net uit jou beursie uit nie, maar ook uit hoe jy mense behandel.

Mense mag dalk vergeet wat jy vir hulle gesê het en wat jy vir hulle gedoen het, maar hulle sal nie vergeet hoe jy hulle laat voel het nie (Maya Angelou).

“Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete” (Matt. 7:12).

Ons moet ons harte bewaak sodat dit nie ‘n bitter fontein van gemeenheid word nie (Spr. 4:23).

Om jou hart te verruim is nie stil nie, dit weerklink.  Die verskil tussen ego en eggo is daardie ekstra “gee” van jouself aan ander.