Ek nooi jou uit om saam met my te besin oor die tema: Droom diewe.  Ek vertrou dat hierdie gesprek ons sal help om intensioneel en passievol te leef.  Ons skenk aan Paulus se woorde aandag:

“Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie.”
[I Kor. 9:26]

“Ekself hardloop nie doelloos rond in hierdie resies nie.  Ook is ek nie soos ‘n ongeoefende bokser wat heeltyd net wind raakslaan nie”
[I Kor. 9:26 (NNT)]

Die noodsaaklikheid van drome

Dit is van kardinale belang dat jy ‘n visie vir die lewe sal hê; kom ons noem dit vir die doel van ons gesprek dat dit noodsaaklik is dat jy ‘n droom vir jou lewe sal hê.  Om ‘n droom te hê is anders as om ‘n plan te hê (Johan Smith).  Ons planne raak soms op, solank ons drome nie op raak nie.  Dit is juis die drome wat ons oor ‘n mooi toekoms het wat ons kan help om nie die slawe van ons huidige uitdagings te word nie.  Om ‘n droom te hê is nie om die realiteit van die lewe te ontvlug nie, maar om nie toe te laat dat die realiteit van die lewe groter word as die hoop waarmee ons besiel behoort te wees nie.

“‘n Uitgestelde hoop maak die hart siek; maar ‘n wens wat uitkom, is ‘n lewensboom.”
[Spr. 13:12]

“When hope is crushed, the heart is crushed, but a wish come true fills you with joy.”
[Prov. 13:12 (GNB)]

Droom diewe

Ons identifiseer dié geslepe vyande en ons reken met hulle af.  Jy moet egter ook waaksaam wees dat jy nie jou eie vyand is nie.  Nogtans, besef ons dat die Goeie Woord van die Here ons leer:

“Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.”
[I Pet. 5:8 (aksent bygevoeg)]

“Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen.  Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.”
[Joh. 8:44 (aksent bygevoeg)]

Die duiwel is nie ons speelmaat nie – hy is ons vyand.  Dit is nie die waarheid dat hy ‘n muis met ‘n megafoon is nie.  Hy is soos ‘n brullende leeu wat daarop uit is om ons te vernietig.  Hy is die dief wat net kom om te steel en te slag en te verwoes (Joh. 10:10).  Ons weet hierdie dinge aangaande hom vooraf, laat ons daarom nie met sy planne onbekend wees nie (II Kor. 2:11).  En laat ons ook waaksaam wees ten opsigte van die droom diewe wat hy inspan in ‘n bose poging om ons te probeer demoraliseer.

Droom dief nommer 1: ‘n Gebrek aan duidelikheid (clarity)

Die eerste vraag ten opsigte van clarity wat ek wil vra is: Wat glo ons ten opsigte van die getrouheid van God?

Ons verstekinstelling moet wees om te bely dat God getrou is ten spyte van die uitdagings wat ons in die lewe ervaar.  Duidelikheid en ‘n vaste geloofsoortuiging hieromtrent sal aanleiding gee tot ‘n stuk stabiliteit in ons lewens.  Luister: God is getrou!

“As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verloën nie.”
[II Tim. 2:13]

Duidelikheid ten opsigte van God se getrouheid maak ons manmoedig in die dag van benoudheid.  Ons sien voorbeelde daarvan in die lewe van Bybelse helde soos: Josef ten spyte van die jaloesie van sy broers (Gen. 37-39).  Josef en die sluheid van Pótifar se vrou (Gen. 39-40).  Dawid en Góliat (I Sam. 17).  Sadrag, Mesag en Abednégo in die vuuroond (Dan. 3).  Daniël in die leeukuil (Dan. 6).  Petrus en Johannes voor die Sanhedrin (Hand. 4)  Stéfanus, die eerste martelaar vir Christus (Hand. 6).  Paulus en Silas in die gevangenis (Hand. 16).  Die primêre vertrekpunt van die vaste geloofsoortuiging van die getrouheid van God spruit nie uit my ervaring nie, maar uit die karakter van God.

Tweedens, is dit noodsaaklik dat jy duidelikheid sal hê ten opsigte van jou identiteit in Christus

Noudat ons weet wie God is, moet ons ook weet wie God sê ons is.  Om te weet wat God van jou sê; om dus jou identiteit in Christus te ken, ontketen in jou ‘n tipe vryheid en vrymoedigheid.  Dit bring jou op die plek waar jy besef dat jou omstandighede jou nie definieer nie.  Jy is ‘n kind van God (Joh. 1:12). Jy is nie onder veroordeling nie (Rom. 8:1-2).  Jy is meer as oorwinnaar deur God wat jou liefhet (Rom. 8:37-39).  Jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee (Fil. 4:13).  Jy is met krag versterk deur sy Gees in jou innerlike mens (Ef. 3:16).  Jy gee nie moed nie, want jou innerlike mens word dag na dag vernuwe (II Kor. 4:16).  Jy is wie God sê jy is! Jy moet ook van jouself sê wat God van jou sê.

Derdens, is dit ook van kardinale belang dat jy duidelikheid sal hê ten opsigte van die voornemens wat jy vir jou lewe het

Manne, dit is belangrik om te weet waarvoor jy ja moet sê, want alles waarvoor jy ja sê het noodwendig tot gevolg dat daar sekere dinge is waarvoor jy nee sê.  Om duidelikheid ten opsigte van jou skeppingsdoel te kry en watter voornemens jy ten opsigte van jou lewe moet koester beveel ek aan:

… dat jy tyd neem om met God daaroor te gesels sodat jy vrede in jou gemoed daaroor sal kry.
… dat jy ‘n opname van jou gawes, vermoëns, talente en vaardighede sal maak, want dit is gereedskap wat jou droom diens.
… dat jy die geleenthede tot jou beskikking biddend sal oorweeg.

Tesame met hierdie duidelikheid rakende jou skeppingsdoel is daar drie belangrike sake:  dat jy die gehoorsaamheid sal hê om te wag.  Dat jy die geloof sal hê om te begin.  En dat jy die geduld sal hê om te volhard.

Ten slotte …

Indien jy nie duidelikheid ten opsigte van hierdie sake het nie sal jy baie vinnig en maklik die speelbal van jou opponerende omstandighede of persone se misleiding en misbruik word.  Wanneer jy egter duidelikheid het gee dit aanleiding tot beter onderskeiding en gevolglik beter besluite en emosionele posisionering ten opsigte van jou uitdagings.  Wanneer jy duidelikheid ten opsigte van God se getrouheid, jou identiteit in Christus, en ten opsigte van jou skeppingsdoel het sal dit in jou lewe wees soos die son wat deur die donker onweerswolke van onsekerheid breek om lig in jou gemoed te bring.  Droom diewe haat die lig wat deur clarity gebring word.

Een van julle saam met julle
Philip de Jager

13 + 12 =

Vind en volg ons gerus ook op ons Facebook bladsy by https://www.facebook.com/mandaadmanne of maak gerus van die QR code gebruik

Vorige ManDaad Oordenkings

Hou goeie moed

Hou goeie moed

Miskien voel jy ook dat al wat jy op hierdie stadium moet doen is om net vas te byt, die einde is amper in sig.  Desember raak alles rustig; of ten minste rustiger, en dan kan jy lekker ontspan.  Dit laat die vraag ontstaan:Hoe kan 'n mens ten volle leef wanneer die...

Sien mekaar raak

Sien mekaar raak

Die lewe is 'n besige affêre.  En in die besig wees leef mense soms verby mekaar.  Dit gebeur so maklik dat ons die einste mense vir wie ons wil sorg en voorsien in die proses om hierdie geborgenheid te bewerkstellig miskyk of verby mekaar leef.  Somtyds maak ons...

Wees navolgenswaardig

Wees navolgenswaardig

In 'n wêreld wat al hoe meer 'n post-Christendom karakter openbaar word die God-nood toenemend groter.  Dit is nie noodwendig die oortuiging van die samelewing nie, maar wanneer ons waarneem wat gebeur dan is dit beslis duidelik en duideliker dat mense na God toe moet...

Die uitdaging

Die uitdaging

Lees Mark. 10:43-45 Dit is vanweë die waarheid dat ons kinders van God is en ons dus in Christus is (II Kor. 5:17) en Hy in ons (Joh. 17:23) dat ons juis kan gesels oor ons identiteit in Christus.  Wanneer ons oor ons identiteit in Christus gesels verwys ons dikwels...

Veelvuldige genade

Veelvuldige genade

Ek nooi jou uit om saam met my oor I Pet. 4:10 te peins: "Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God."[I Pet. 4:10] Jy het iets om te bied Ekeen van ons iets het om te bied, want God...

Raak rustig

Raak rustig

Raak rustig.  Dit is soms woorde wat 'n mens kan omkrap veral as jy behoorlik oor iets opgewerk is; dit is dan soos petrol op smeulende kole.  Nogtans is dit belangrik dat ons hierdie woorde sal hoor en dat ons sal verstaan dat hierdie woorde juis toepaslik kan wees...

‘n Gelukkige lewe

‘n Gelukkige lewe

Is jy op hierdie oomblik gelukkig met jou lewe?  Dit is asof geluk sommige mense net-net ontbreek.  Ons leef in 'n stukkende wêreld waarin soveel mense sat is en seer het.  Lyk dit vir jou soms of ander mense altyd gelukkiger as jy is?  Wat het van jou blydskap...

Om ander hoër as jouself te ag

Om ander hoër as jouself te ag

Die lewe kan 'n baie selfsugtige affêre raak.  Soms kan die selfsug van ander spanning in ons lewens veroorsaak.  Laat ons daarom leer om nie vanuit 'n plek van selfsug te leef nie, maar om ook na die belange van ander om te sien: "3 Moenie iets doen uit selfsug of...

Mansgenoeg

Mansgenoeg

Ons gesprek oor mansgenoeg laat ons aandag aan drie sake skenk, naamlik: Ons motto Natuurlik verwys ek na die woorde van I Kor. 16:13: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk." Is jy man of muis?  Hierdie manlikheid verwys na dapperheid.  Ons het beslis in...

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Konstante God-nood Laat dit duidelik wees: Ons leef met konstante God-nood!  Ongeag hoe dit met ons gaan: Ons is altyd wesenlik van God afhanklik.  Ons moet nie ons afhanklikheid van God uitdruk in terme van minder of meer nie.  Ons afhanklikheid van God fluktueer nie...

Broodnodig

Broodnodig

Na aanleiding van geestelike kontemplatiewe oomblikke in my lewe die afgelope paar weke - wat veral gesentreer het rondom 'Jesus en brood' wil ek vandag met jou gesels oor die tema: Broodnodig. Jesus is die brood van die lewe Die lewe is meer as ons bestaan hier op...

Bome en vrugte

Bome en vrugte

Ek herinner jou aan ons ManDaad motto; die woorde van I Kor. 16:13: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk."  Ek hou van hoe dit vrylik in die Nuwe Nuwe Testament (Joubert & van der Watt 2022:394) vertaal is: "Wees wawyd wakker.  Staan stewig in die...

Jy het wat nodig is

Jy het wat nodig is

Ek nooi jou uit om saam met my na te dink oor die woorde van Paulus in II Tim 1:7: "Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing." Ons is nie vreesagtig nie Ek wil jou herinner aan ons motto: “Waak, staan in die...

Is jy jou vyand?

Is jy jou vyand?

Ons bevind onsself in moeilike en uitdagende tye.  Hierdie omstandighede ruk aan ons lewens.  Een ding is vir seker: Dit is nie nou die tyd om mekaar te herinner aan hoe ons eendag meer as oorwinnaars sal wees nie.  Dit is nie nou die tyd om mekaar te dreig met die...

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Jy moet waak.  Om te waak beteken eenvoudig om wakker te wees.  Om te waak is om proaktief te wees, om in ‘n gereedheid-grondslag te leef sonder om paranoïes te wees.  Dit beteken dat jy nie die lewe vanuit krisis-bestuur leef nie.  Jy leef met ‘n plan.  Om te waak is...

Wat van jou gesin?

Klippe in my hand

Klippe in my hand

Ons moet nie toelaat dat besig-wees en verwronge prioriteite ons op die plek bring waar ons kind(ers) ons irriteer nie. Deur Philip de JagerVandag tydens ons ManDaad byeenkoms vir manne, wys een van die pa's vir my twee klippe wat hy in sy hand vashou.  Die klippe is...

Familie-vriendelike huishoudings

Familie-vriendelike huishoudings

Om familie-vriendelike huishoudings te skep wat aanpasbaar is moet buigsaamheid ingereken word.Deur Philip de JagerIs julle gesin 'n familie-vriendelike leefruimte?  Met familie-vriendelikheid bedoel ons daardie eienskappe wat 'n positiewe bydrae lewer ten opsigte van...

Gesinne wat saam kan lag

Gesinne wat saam kan lag

Daar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar sal lag!Deur Philip de JagerDaar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar...

Gesinslede leer bymekaar

Gesinslede leer bymekaar

Die gesin is 'n sosiale groepering waarin interpersoonlike verhoudings betekenisvolle bydraes tot mekaar gemaak kan word.Deur Philip de JagerEk nooi jou uit om saam met my om die tafel te kom sit terwyl ons gesels oor die wonderlike tema: Gesinslede leer bymekaar. Ek...