Die persoon wat baie van homself dink het
nie baie gedink nie (Tannie Charity Brits

Deur Philip de Jager

“Laat ‘n ander jou prys en nie jou eie mond nie; ‘n vreemde, en nie jou eie lippe nie” (Spr. 27:2).

Die persoon wat baie van homself dink het nie baie gedink nie (Tannie Charity Brits, 1992).

Eiewaan: “Hinderlike hoë dunk van jouself, verwaandheid” (Verklarende Afrikaanse Woordeboek).

Jou werke het ‘n stem van hul eie: “Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poorte” (Spr. 31:31).

Die mens wat vir homself eer soek, se grootheidswaan bring sy werke tot stilswye.

“Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel; en dan sal hy grond vir roem hê alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie” (Gal. 6:4).